อย.ยันไม่เคยปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19

สังคม
10 ก.พ. 64
13:10
261
Logo Thai PBS
อย.ยันไม่เคยปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19
อย.แจงไม่เคยปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 และมีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ชี้ใช้เวลาพิจารณา 30 วัน หากเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน

วันนี้ (10 ก.พ.2564) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าตามที่ บริษัท วีโนว่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ข่าวเกี่ยวกับการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของซิโนฟาร์ม ว่า อย.ปฏิเสธการรับเอกสารคำขอและมีระยะเวลาพิจารณาค่อนข้างนานทำให้คนไทยเสียโอกาสในการใช้วัคซีน COVID-19 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่เคยปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 และได้มีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด หากเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วนจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน

ทั้งนี้ บริษัท วีโนว่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการติดต่อหารือกับ อย. 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2564 มีการติดต่อสอบถามรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของซิโนฟาร์ม ซึ่ง อย. ได้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการจัดเอกสาร พร้อมทั้งระยะเวลาของการขึ้นทะเบียนของวัคซีน COVID-19 และในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2564 เจ้าหน้าที่บริษัทได้เดินทางเข้ามาอีกครั้ง เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของซิโนฟาร์ม แต่ยังไม่มีการยื่นเอกสารใด ๆ เพื่อขอขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 โดยบริษัทแจ้งการวางแผนว่าจะยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนในช่วงเดือน ก.พ.- เม.ย.2564

อย.ให้ความสำคัญกับการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของทุกบริษัท โดยไม่ปิดกั้นและพร้อมให้คำปรึกษาหรือตอบข้อสงสัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนอย่างเต็มที่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง