ทภ.4ลาดตระเวนชายแดนไทย-มาเลเซีย เฝ้าระวังลักลอบข้ามแดน

ภูมิภาค
11 ก.พ. 64
14:50
365
Logo Thai PBS
 ทภ.4ลาดตระเวนชายแดนไทย-มาเลเซีย เฝ้าระวังลักลอบข้ามแดน
ทหารไทย-มาเลเซีย ลาดตระเวนร่วมชายแดนไทย-มาเลเซีย เฝ้าระวังการลักลอบข้านแดน และสิ่งผิดกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้( 10 ก.พ.64) ที่บ้านดีดะ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตลอดจนสมาชิก ชรบ.บ้านดีดะ บริเวณป้อมสิงขร ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และเฝ้าระวังป้องกันภัยแทรกซ้อนต่าง ๆ เข้ามายังพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย ก่อนได้พบปะพูดคุยกับกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หารือแนวทางพัฒนาพื้นที่บ้านดีดะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเพราะพื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ติดต่อสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ถ้ำทะลุ เหมืองลาบู และหมู่บ้านปิยะมิตร 4 เป็นต้น

 

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยัง ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรี ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ก่อนเดินเท้าเยี่ยมให้กำลังใจ ชป.จรยุทธ์ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 ขณะลาดตระเวนร่วมกับกองกำลังทหารมาเลเซีย ที่ประจำจุด ณ ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ลาดตระเวนหลักเขตที่ 44 ทั้งนี้ แม้จะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย

 

แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา ปกคลุมหนาแน่นจึงไม่พบการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ผ่านช่องทางธรรมชาติ แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังคุมเข้มเรื่องสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการลำเลียงยาเสพติด

 

ภายหลังการตรวจสภาพพื้นที่ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะได้ร่วมวงรับประทานอาหารกับเจ้าหน้า ชป.จรยุทธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารไทยและมาเลเซียเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับกองกำลังประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนจะพักค้างแรมในฐานปฏิบัติการบ้านดีดะสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ต้องการเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ที่ได้ทำหน้าที่ในการเฝ้าตรวจรักษาปกป้องผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน อีกทั้งยังต้องรับมือกับภัยแทรกซ้อนที่เข้ามาอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ และช่วยกับดูแลเรื่องลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า การขนยาเสพติด ห้ามเข้ามาในพื้นที่เป็นอันขาด เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน วันนี้ได้มาร่วมกิน ร่วมอยู่ กับเจ้าหน้าที่เพื่อขวัญและกำลังใจ ให้ทุกคนรับรู้ถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นห่วงและฝากส่งกำลังใจมาให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง ตั้งใจ อดทน และเสียสละ ยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง