18 ก.พ.นี้ จ่ายงวดแรกเราชนะ 2,000 บาท

สังคม
17 ก.พ. 64
13:01
2,738
Logo Thai PBS
18 ก.พ.นี้ จ่ายงวดแรกเราชนะ 2,000 บาท
กระทรวงการคลัง เผยวันแรก (18 ก.พ.นี้) กลุ่มผู้ลงทะเบียน 2 และกลุ่มที่ 3 ได้รับเงินงวดแรก 2,000 บาท ขณะที่กลุ่มเปราะบางที่เปิดให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย พบว่า 2 วันมีคนลงทะเบียนเราชนะ 218,344 คน และมีเวลาลงทะเบียนถึง 5 มี.ค.นี้

วันนี้ (17 ก.พ.2564) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าของการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ตโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง

พบว่า 2 วันแรกมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมเราชนะแล้ว จำนวน 218,344 คน (ข้อมูล ณ เวลา 17.00 น.) โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอคัดกรองคุณสมบัติ จนถึงวันที่ 5 มี.ค.นี้  ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์

เร่งทบทวนสิทธิถึง 8 มี.ค.นี้ 

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้จัดระบบการลงทะเบียนโครงการฯ ที่สาขาจำนวน 1,023 แห่งทั่วประ เทศและจุดบริการเคลื่อนที่จำนวน 871 จุดทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน โดยแต่ละสาขาหรือจุดบริการจะแจกบัตรคิวลงทะเบียนตามจำนวนประชาชนที่สามารถรองรับได้สูงสุดในแต่ละวัน

ส่วนประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนที่เกินจากจำนวน ธนาคารจะแจกบัตรคิวและนัดหมายเพื่อให้มาลงทะเบียนในวันหลัง โดยจะระบุวันและเวลาที่แน่นอน นอกจากนี้กระทรวงการคลัง ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแจ้งข่าวสารของโครงการเราชนะให้ประชาชน

 

สำหรับประชาชนในกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 มี.ค.นี้ โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 8–21 ก.พ.นี้ 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 4 มี.ค.นี้ และผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.– 8 มี.ค.นี้ จะทราบผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 19 มี.ค.นี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มี.ค.นี้

ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 8–9 ก.พ.นี้ จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 ก.พ.นี้  โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและยื่นแบบฯ แล้ว จะสามารถทราบผลการคัดกรองได้ในวันที่ 19 ก.พ.นี้ 

โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะ จึงขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ให้บริการรายย่อยและประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ โดยได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้วหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชันของร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อย ตลอดจนการจ่ายเงินให้กับร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยทันที และอาจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

วันแรก 18 ก.พ.นี้ เงินโอนงวดแรก 2,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ทางรัฐบาลจะโอนเงินเราชนะเข้างวดแรกจำนวน 2,000 บาท วันที่ 18 ก.พ.นี้ และประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 6.00 น.ไม่จำกัดจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละวัน และสามารถใช้เงินทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้เพื่อใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะทั้งหมด โดยจำนวนเงิน 7,000 บาทจะแบ่งออกเป็นงวดดังนี้ 25 ก.พ. 64 จำนวน 1,000 บาท 4 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท 11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท 18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท และ25 มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดทางสแกน "บัตรประชาชน" ใช้จ่าย "เราชนะ"

ยื่นทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” 3.3 แสนคน ประกาศผลรอบแรก 4 มี.ค.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง