เปิดรับร้องเรียนตำรวจทางออนไลน์ "ปิดความลับ"คนแจ้ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดรับร้องเรียนตำรวจทางออนไลน์ "ปิดความลับ"คนแจ้ง

อาชญากรรม
11 มี.ค. 64
14:17
22,760
Logo Thai PBS
เปิดรับร้องเรียนตำรวจทางออนไลน์ "ปิดความลับ"คนแจ้ง
มิติใหม่! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดระบบ JCoMS รับร้องเรียนจเรตำรวจทางออนไลน์ แจ้งเบาะแสโดยตรงทางแอปพลิเคชัน ช่วยลดเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ส่งตรงผู้รับผิดชอบ แถมปิดตัวตนผู้ร้อง หลังปีก่อนสถิติสูง 3,267 เรื่อง ตรวจแล้วเสร็จ 1,364 เรื่อง

วันนี้ (11 มี.ค.2564) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอตสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วยพล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรถนะ หัวหน้าจเรตำรวจ ร่วมกันแถลงเปิดตัวโครงการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของจเรตำรวจทางออนไลน์ หรือโครงการ JCoMS ซึ่งเป็นโครงการที่ผบ.ตร.ได้มอบนโยบายให้จเรตำรวจแห่งชาติ คิดค้นและพัฒนาระบบบริหารการร้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเข้าถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

พบว่าปี 2563 จเรตำรวจรับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 3,267 เรื่องดำเนินการเสร็จ 1,364 เรื่องยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,903 เรื่อง เนื่องมาจากระบบการรับเรื่องทางเอกสารที่มีขั้นตอนมากล่าช้า ไม่ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน

ช่วยลดเวลาส่งตรงผู้รับผิดชอบทันที 

สำหรับเรื่องที่ร้องส่วนใหญ่ 5 อันดับสูงสุด ตามสำคับคือประชาชนแจ้งเบาะแส ขอความช่วยเหลือบัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ซึ่งเดิมประชาชนใช้วิธีร้องเรียนทั้งด้วยตนเอง ทั้งหนังสือ และเข้าร้องโดยตรง หรือผ่านบุคคล หรือหน่วยงาน ทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการ รวมถึงการร้องผ่านสายด่วนหรือสื่อต่างๆ ปัญหาที่ผู้ร้องพบ คือไม่ทราบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีใครดำเนินการหรือไม่ ใครรับผิดชอบ ใช้เวลาเท่าไหร่ ผลเป็นอย่างไร จะติดตามได้ที่ใคร

โครงการ JCoMS เป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาระบบการร้องเรียนโดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในระบบออนไลน์ เข้าถึงแอปพลิเคชั่น โดยผู้ร้องไม่ต้องเดินทาง ซึ่งต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ระบบจะส่งถึงผู้รับผิดชอบทันที ช่วยลดเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน

 

ทั้งนี้ ผู้ร้องจะทราบชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับตามระเบียบ แต่ผู้ร้องต้องให้ข้อมูลที่ยืนยันตัวตนที่เพียงพอต่อการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งรายงานผลได้

โดยข้อมูลการร้องเรียนจะส่งเข้าศูนย์ JCoMS ของสำนักงานจเรตำรวจ เพื่อคัดแยกส่งผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม ทั้งในส่วนจเรตำรวจ หรือกองบัญชาการต่างๆ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องเร่งดำเนินการในกรอบเวลาตามระเบียบแล้วรายงานผลให้ผู้ร้องทราบ

นอกจากนั้นในมิติเชิงบริหารผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผบ.ตร.รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผบช.และ ผบก. สามารถเปิดดูข้อมูลการร้องเรียนที่มีการประมวลผลเป็นสถิติในรูป Dashboard เช่นประเภทเรื่องร้องเรียน หน่วยที่ถูกร้องเรียน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในเชิงบริหารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง