สมาคมภัตตาคารไทย ขอนายกฯ ยกเลิกคำสั่งห้ามนั่งกินในร้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมาคมภัตตาคารไทย ขอนายกฯ ยกเลิกคำสั่งห้ามนั่งกินในร้าน

เศรษฐกิจ
2 พ.ค. 64
14:37
7,619
Logo Thai PBS
สมาคมภัตตาคารไทย ขอนายกฯ ยกเลิกคำสั่งห้ามนั่งกินในร้าน
สมาคมภัตตาคารไทย เรียกร้องนายกรัฐมนตรีทบทวนคำสั่งไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน พื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ย้ำร้านอาหารมีมาตรฐานด้านสาธารณสุขในระดับสากล

วันนี้ (2 พ.ค.2564) สมาคมภัตตาคารไทยเสนอ 2 ข้อเรียกร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ได้รับผลกระทบจากมาตรการของ ศบค.จำนวนมาก

เนื่องจากคำสั่งของ ศบค.ในวันที่ 29 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา ให้ร้านอาหารในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามมีการให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านเป็นเวลา 14 วัน

ทางสมาคมภัตตาคารไทย ในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ได้รับข้อร้องเรียน ปรับทุกข์ จากผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

เนื่องด้วยมาตรการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 และจากมาตรการควบคุมใน 2 ระยะการระบาดที่ผ่านมา ทำให้มีร้านจำนวนไม่น้อย ต้องยอมพ่ายแพ้ เลิกกิจการพร้อมกับหนี้สิน และอีกจำนวนมากกำลังเข้าสู่จุดวิกฤติ ของกิจการ สุ่มเสี่ยงต่อการต้องปิดกิจการจากมาตรการครั้งนี้

ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้น จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจประเทศตามมา ซึ่งมูลค่าความเสียหายของธุรกิจร้านอาหาร โดยประมาณการ จากคำสั่งล่าสุดนี้ อยู่ที่ 1,400 ล้านบาทต่อวัน

อีกทั้งธุรกิจร้านอาหารมีห่วงโซ่เชื่อมโยงต่อธุรกิจอื่น ๆ มากมาย โดยเฉพาะภาคการเกษตรอันจะสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมาได้

 

ทางสมาคมภัตตาคารไทยในฐานะผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร จึงมีข้อเรียกร้องมายังท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อกรุณาพิจารณา 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.อนุญาตให้ร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. และงดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ขอให้พิจารณาอนุญาต ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดทำมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ขึ้นมา เพื่อให้สถานประกอบการภาคบริการทั่วประเทศเข้าร่วม

โดยมาตรฐาน SHA นับเป็นมาตรฐานด้านสาธารณสุข ที่อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ของสมัชชาการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council หรือ WTTC) ที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภาคธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมาตรฐาน SHA มีร้านอาหารจำนวนกว่า 2,000 ร้านที่ผ่านการตรวจสอบและให้การรับรองตามมาตรฐาน SHA ซึ่งร้านเหล่านี้เป็นร้านที่มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด

และยังมีร้านอาหารอีกจำนวนมาก ที่แม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรฐาน SHA แต่ก็ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ ศบค.กำหนดมาอย่างเข้มงวดเช่นกัน ร้านอาหารเหล่านี้ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อทำมาตรฐานสาธารณะทุกข้อ เป็นการแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือกับ ศบค.ด้วยดีตลอดมา

จึงมั่นใจได้ว่า ร้านเหล่านี้มีมาตรฐาน ทั้งในการป้องกันการติดเชื้อจากทั้งลูกค้าและพนักงานในร้านอยู่ในระดับสูง มีความปลอดภัย สามารถเปิดให้บริการให้นั่งรับประทานได้ หากเทียบกับสถานที่สาธารณะอีกหลายประเภทที่ผู้คนจำนวนมากไปใช้บริการประจำวันหลายสถานที่ยังไม่สามารถปฏิบัติมาตรการด้านสาธารณสุขตาม ศบค. กำหนดได้

ร้านอาหารจึงนับว่าเป็นสถานที่ที่มีมาตรการด้านสาธารณสุขขั้นสูงมาก ร้านอาหารขณะนี้ ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อที่รัฐบาลออกมาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาด การเว้นระยะ และหรือ มีฉากกั้น ยิ่งปัจจุบันลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการลดลงเกินกว่า 50 % สามารถจัดการเว้นระยะได้เกินกว่ามาตรฐานกำหนด เพราะร้านอาหารทุกร้านตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงภาพลักษณ์ของร้านที่ต้องรักษา

ดังนั้น ทางการแพทย์สามารถมั่นใจได้ว่า แม้จะมีการไปใช้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านก็จะไม่เกิดปัญหา ในช่วงที่เปิดหน้ากากรับประทานอาหาร สมาคมภัตตาคารไทยได้นำข้อกำหนดของกรมอนามัยมาศึกษา

ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ด้วยการจัดการเว้นระยะของโต๊ะ การเว้นให้ลูกค้าในโต๊ะนั่งห่างกัน มีฉากพลาสติกกั้น และการจำกัดจำนวนลูกค้าเทียบกับพื้นที่ ซึ่งสมาคมฯ จะได้ร่วมกับกรมอนามัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสานงานในการตรวจประเมินในช่วงที่ยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุด เพื่อให้ร้านอาหารสามารถเปิดบริการนั่งรับประทานในร้านได้ทันที

สำหรับร้านอาหารที่ยังไม่ได้ตราสัญลักษณ์ SHA โอกาสนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเชิญชวนให้ร้านอาหารต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมมาตรฐาน SHA เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยสมาคมภัตตาคารไทยจะเป็นผู้ประสานดำเนินการต่อไป

1.1 ร้านอาหารที่เป็นอาหารจานเดียวริมทางหรือร้านเล็ก ๆ ที่เป็นตึกแถว ขอให้พิจารณาอนุญาตกลับมาให้นั่งทานในร้านได้เช่นกันในวันที่ 7 พ.ค.2564 โดยมีข้อกำหนดบังคับให้ร้านอาหารประเภทดังกล่าวดำเนินการดังนี้

1.1.2 ต้องลดที่ลงอย่างน้อย 50 % ของที่นั่งเดิม
1.1.3 ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
1.1.4 ไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่ไม่ได้มาด้วยกัน นั่งรวมโต๊ะเดียวกันเด็ดขาด
1.1.5 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุข ก่อนเข้าร้านอย่างเคร่งครัด
1.1.6 หากตรวจพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ท้องถิ่น และ สาธารณสุข มีสิทธิ์ที่ใช้อำนาจในการตักเตือนแก้ไขทันทีในครั้งที่ 1 หากยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้อีก สามารถใช้อำนาจในการสั่งปิดต่ออีก 7 วัน ตามคำสั่งของ ศบค. ได้ทันที

1.2 ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ชาบู บุฟเฟ่ต์ ไม่อนุญาตในนั่งโต๊ะเดียวกันเกิน 4 คน และต้องเว้นระยะห่างโต๊ะไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือ 1 เมตร แต่มีฉากกั้น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ตักอาหารบุฟเฟ่ต์เอง หากไม่มีมาตรการดูแลป้องกันอย่างถูกวิธี เช่น ลูกค้าต้องใส่แมสปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไปรับอาหารหรือตักอาหาร และร้านต้องให้ลูกค้าใส่ถุงมือพลาสติกส่วนตัวด้วยทุกครั้ง รวมทั้งจำกัดจำนวนคนในการเดินตักอาหารให้เหมาะสมด้วย

นอกจากข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว มาตรการทั้งหมดที่เรียนแจ้งมานี้ ทางสมาคมภัตตาคารไทยยังขอเสนอให้ บังคับใช้กฎกระทรวงตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 ให้ร้านอาหารทุกร้านกลับไปใช้มาตรการตามกฎระเบียบของสาธารณสุขในครั้งช่วงโควิดระบาดรอบแรก เนื่องจากเป็นมาตรการที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยมาก ทั้งกับร้านอาหารเองและลูกค้า

 

2.มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร ด้วยสถานการณ์ผลกระทบของการระบาดโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ ด้วยเพราะมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์มากมาย ไม่สอดคล้องต่อสภาพความจริงของการประกอบธุรกิจ SME

ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องประสบกับปัญหาด้านการเงินอย่างมาก สมาคมภัตตาคารไทย จึงใคร่ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาพิจารณาเยียวยา ดังนี้

2.1 รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาค่าจ้าง เงินเดือน 50 %
2.2 งดการจัดเก็บภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปีที่ผ่านมา ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
2.3 ผ่อนผันการชำระดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน และพักการชำระเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี
2.4 ขอความกรุณารัฐบาลโดย ศบค.ประสานเจ้าของห้างสรรพสินค้าลดค่าเช่าอย่างน้อย 50 % โดยเจ้าของพื้นที่ที่ให้ส่วนลดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลในรอบบัญชีถัดไป ซึ่งเป็นการช่วยประคับประคองร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมาตลอดทั้งปี
2.5 การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ธนาคารมักจะมีทัศนคติว่า ร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง อันที่จริงความเสี่ยงนั้นมีเฉพาะในช่วงโควิด ร้านอาหารในอดีตล้วนมั่นคงด้วยเป็นธุรกิจเงินสด ใช้สินเชื่อจากธนาคารเท่าที่จำเป็นเมื่อมีการขยายธุรกิจเท่านั้น

 

ทางสมาคมภัตตาคารไทยในฐานะผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ทราบดีมาตลอดถึงความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี ที่มีมายังผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร และเราเองตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19

จึงให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา แม้จะต้องแบกรับความเสียหายทางธุรกิจไว้โดยลำพังก็ตาม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการในส่วนของร้านอาหารและพิจารณามาตรการช่วยต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอมานี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง