COVID-19 กระทบชาวสวนมะม่วง จ.ลำพูน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

COVID-19 กระทบชาวสวนมะม่วง จ.ลำพูน

เศรษฐกิจ
21 พ.ค. 64
11:54
257
Logo Thai PBS
COVID-19 กระทบชาวสวนมะม่วง จ.ลำพูน
ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ชาวสวนมะม่วงใน จ.ลำพูน ได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อผลผลิตที่ออกมาจำนวนมาก ทำให้ขายและระบายผลผลิตไม่ทัน รวมทั้งส่งไปขายต่างประเทศไม่ได้ ราคาปรับตัวลดลง เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2564 ชาวสวนมะม่วงในพื้นที่ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ต้องปล่อยให้ผลผลิตร่วงหล่นเน่าเสียหาย เนื่องจากผู้รวบรวมผลผลิต หรือ ล้ง และพ่อค้าแม่ค้า ไม่รับซื้อ ซึ่งเป็นผลพวงจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถส่งผลผลิตไปขายต่างประเทศได้ ส่วนที่ยังพอซื้อขายกันในปัจจุบัน ก็ขายในราคาถูกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2-3 บาท ทำให้ขาดทุน และไม่คุ้มกับการจ้างคนงานเก็บผลผลิต

ที่ผ่านมา สำนักงานสภาเกษตร จ.ลำพูน พยายามประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือชาวสวนมะม่วง โดยเฉพาะช่องทางขายออนไลน์ รวมถึงประสานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพื่อช่วยในการระบายผลผลิตให้มากขึ้น

ล่าสุด สำนักงานพาณิชย์ จ.ลำพูน โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด เห็นชอบอนุมัติงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกระจายผลผลิตให้กับชาวสวนมะม่วง จำนวน 3,000 ตัน

แต่ชาวสวนมองว่าด้วยจำนวนพื้นที่ปลูก 8 อำเภอ ของ จ.ลำพูน กว่า 28,000 ไร่ และมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 31,000 ตัน จึงไม่สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมทุกคน หลังจากนี้คงประสบปัญหาขาดทุนและมีหนี้สินตามมาอย่างแน่นอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง