กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP03

สังคม
28 พ.ค. 64
17:01
1,196
Logo Thai PBS
กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP03
นำเข้าสู่วงจรธุรกิจในเครือข่าย “โครงการคืนทุนแผ่นดิน กลุ่มทุนในเครือ M Group กลุ่มกิจการ ในโครงการคืนทุนแผ่นดิน เมื่อตรวจสอบจากความเชื่อมโยงจากผู้ถือหุ้น ที่มี “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก”

ความเดิม #EP01 : เปิดเผยกลุ่มทุน ดั้งเดิมของ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” หรือ โกเล็ก ในช่วงปี 2541-2548 ในเวลาต่อมาผันตัวเป็นกิจการในกลุ่มบริษัท โครงการ ”คืนทุนแผนดิน”

https://news.thaipbs.or.th/content/304654

ตอน #EP02 : เปิดเผย กลุ่มทุนที่พบนายทุนที่พัวพันกับ เงินกู้นอกระบบ ใน จ.สงขลา

https://news.thaipbs.or.th/content/304685

นำเข้าสู่วงจรธุรกิจในเครือข่าย “โครงการคืนทุนแผ่นดิน" กลุ่มทุนในเครือ M Group

กลุ่มกิจการ ในโครงการคืนทุนแผ่นดิน เมื่อตรวจสอบจากความเชื่อมโยงจากผู้ถือหุ้น ที่มี “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก” มีความเกี่ยวข้องด้วยนั้น มีประมาณ 10 บริษัท ประกอบด้วย

บจ.เอสแพลนเนต : ด้านพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ : ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 4,989,576,06 บาท (4 ล้าน)

บจก.บี.ดี.อาร์ เรียลเอสเตท : ด้านอสังหาริมทรัพย์ : ทุนจดทะเบียน 3 ล้าน งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 140,000 บาท (1 แสน)

บจก.อินทิเกรทเด็ด ซิสเต็ม ซอฟแวร์ : ด้านพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ : ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 12,920,885.92 บาท (12 ล้าน)

บจก.สวัสดีดอทคอม : ด้านธุรกิจการเดินทาง : ทุนจดทะเบียน 2 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 1,948,106.00 บาท (1 ล้าน)

บจก.มัณดาวีต์ ทัวร์ : ด้านธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยว : ทุนจดทะเบียน 10 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 6,407,669.38 (6 ล้าน)

บจก.วีเลิฟยัวแบ๊ก (ไทยแลนด์) : ด้านสินค้ารองเท้าและเครื่องหนัง : ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 146,844.95 (1 แสน)

บจก.แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค : ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน : งบการเงินปี’62 ขาดทุน 11,717,047.93 (11 ล้าน)

บจก.เป็นต่อ ชัวร์ : ด้านพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ : ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 18,235.62 (1 หมื่น)

บจก. เอ็นทูโอ เฮลท์ โซลูชั่น : ด้านขายปลีกเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ : ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน : งบการเงิน ปี’63 กำไร 3,049.74 (3 พัน)

บจก.เหนือโลก : ด้านบริการสนับสนุนธุรกิจ : ทุนจดทะเบียน 50 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 36,541.76 (3 หมื่น)

บจก.เอ็มแอล ฟิวเจอร์ เทค : ขายส่งคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ : ทุนขดทะเบียน 10 ล้าน ; งบการเงิน ปี’62 ไม่มีแสดงบัญชีงบการเงิน

นอกจาก 10 บริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่มีชื่อ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” เป็นผู้ถือหุ้น ในอดีต ช่วงปี 2541-2548 ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ยังมีกิจการอีก 6 บริษัท ดังนี้

หจก.สมุยเน็ท ทราเวล : ทุนจดทะเบียน 4 แสนบาท : สถานะเลิก กิจการ 14-11-62 : งบการเงิน ปี’61 ขาดทุน 384,033.89 (3 แสน)

หจก.นิคไฮเทคคอม : ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน :

บจก.บลูไดมอนด์ เรียลเอสเตท : ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน : สถานะกิจการ ร้าง 30-10-46

บจก.ไวเน็ท : ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน : สถานะเลิกกิจการ 09-03-48

บจก.นทีทองธาร :ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน -310,444,412.06 บาท (300 ล้าน)

บจก.การบิน สวัสดี : ทุนจดทะเบียน 12 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 401,795 บาท (4 แสน)

บจก.เว็บ สวัสดี : ทุนจดทะเบียน 500 ล้าน : แต่ชำระทุนจดทะเบียนเพียงแค่ 128 ล้าน : งบการเงินปี’62 ขาดทุน 245,779,721.27 บาท (245 ล้าน)

ทั้ง 10 บริษัท + 3 บริษัทดั้งเดิม นี้ จากข้อมูลทางธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฎชื่อ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้น

แต่เมื่อดูจากรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา 4 คน ที่ถูกกล่าวหาว่า ร่วมกระทำความผิดฉ้อโกง และมีลักษณะเป็นเครือข่ายร่วมกับนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก นั้น คือ

พ.ต.พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข ประธานโครงการ “เที่ยวเพื่อชาติ”
น.ส.ณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม
นายกิตติศักดิ์ เย็นมานนท์
น.ส.สิริมา เนาวรัตน์
นายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์

รายชื่อของบุคคลที่กล่าวถึง ทั้ง 5 คน ทำให้เราเห็นกิจการอีก 4 แห่ง และอีก 2 สมาคม มีดังนี้

บจก.เอ็มโกลด์ ฟิวเจอร์ : มีนายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ เป็นกรรมการ

บมจ.พุทธธรรมประกันภัย : ปรากฎชื่อ พ.ต.พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ เป็นกรรมการ , น.ส.ณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม เป็นกรรมการ

บมจ.ม่านต้าเหว่ย

บจก. MWT Marketing Pte. Ltd.

สมาคมการค้าธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

ยังไม่หมดแค่นี้

- เมื่อตรวจสอบจากรายชื่อ ผู้ถือหุ้นในแต่ละบริษัททั้งหมด กรรมการผู้ถือหุ้นแต่ละคนก็ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ซึ่งอยู่ในเครือข่ายกลุ่มทุน M Group เช่นเดียวกัน มีดังนี้
- บจก.มัณดาวีด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา : ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ; งบการเงินปี‘62 ขาดทุน 6,713,423.88 ล้าน (6 ล้าน)
- บจก.จิรากานา : ทุนจดทะเบียน 3 ล้าน : งบการเงินปี‘62 ขาดทุน 12,377,539.65 ล้าน ( 12 ล้าน)
- บจก.อ่าวนาง ซีวิว คอนโด : ทุนจดทะเบียน 8 ล้าน : งบการเงิน ปี’62 ขาดทุน 12,630,949.44 บาท (12 ล้าน)
- บจก.เอ็มวี เทรดดิ้ง คอเปอร์เรชั่น : ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน : งบการเงินปี’63 ขาดทุน 822,597.86 บาท (8 แสน)
- บจก.อ่าวนาง ซีวิว รอยัล โฮเทล : ทุนจดทะเบียน 7 ล้าน : งบการเงินปี’62 ขาดทุน 85,503.96 บาท (8 หมื่น)
- บจก.แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค : ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน : งบการเงินปี’62 ขาดทุน 11,717,047.93 บาท (11 ล้าน)

เมื่อค้นไปที่รายชื่อ กับ บริษัท 6 บริษัทที่กล่าวไป จะอธิบายในบริษัทที่น่าสนใจ ดังนี้

- นางกุลรภัส : มีความเกี่ยวข้องกับ หจก.สมุยเน็ท ทราเวล ,บจก.การบิน สวัสดี , บจก. สวัสดีดอทคอม

- น.ส.จิรากัญ : มีความเกี่ยวข้องกับ หจก.สมุยเน็ท ทราเวล , บจก.การบิน สวัสดี , บจก.บี.ดี.อาร์ เรียลเอสเตท , บจก. สวัสดีดอทคอม , บจก.มัณดาวีด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา , บจก.มัณาดาวีต์ ทัวร์ , บจก.จิรากานา , บจก.อ่าวนาง ซีวิว คอนโด , บจก.เอ็มวี เทรดดิ้ง คอเปอร์เรชั่น . บจก.อ่าวนาง ซีวิว รอยัล โฮเทล

- นายสมภพ : มีความเกี่ยวข้องกับ บจก.เอ็มวี เทรดดิ้ง คอเปอร์เรชั่น , กรรมการสมาคมการค้าธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

- น.ส.ปารมีตา : มีความเกี่ยวข้องกับ บจก.เอ็มวี เทรดดิ้ง คอเปอร์เรชั่น , บจก.วีเลิฟยัวแบ๊ก (ไทยแลนด์) , กรรมการสมาคมการค้าธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

- น.ส.วนัสนันท์ : มีความเกี่ยวข้องกับ บจก.วีเลิฟยัวแบ๊ก (ไทยแลนด์) , นายทะเบียน สมาคมการค้าธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

- น.ส.นฤมล มีความเกี่ยวข้องกับ บจก. เอ็นทูโอ เฮลท์ โซลูชั่น , บจก.เหนือโลก, บจก.เอ็มแอล ฟิวเจอร์ เทค และยังมีชื่อเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ถือหุ้น ในอีก 2 บริษัท คือ : บจก.ทูลเลน อินเตอร์ เนชั่นแนล , บจก.เซเวนเซนส์ เซอร์วิส

เมื่อสรุปงบการเงิน ของธุรกิจในเครือ M Group นั้น กลับพบตัวเลขหนี้สิน รวมกว่า 1,068,829,846.72 บาท (1 พันล้านบาท) ขาดทุนสะสม รวม 627,891,632.56 บาท (6 ร้อยล้านบาท)

สิ่งที่นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก บอกว่า “จากอันธพาล สู่นักธุรกิจพันล้าน” จึงไม่เป็นจริง เพราะยังคงมีหนี้สินล้นพ้นตัวกว่าพันล้านบาท

ยังมีข้อมูลในกิจการเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกับ บุคคลที่ถูกกล่าวหาในเครือข่าย ของนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อีก 5 คน ประกอบด้วย

- พ.ต.พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข ประธานโครงการ “เที่ยวเพื่อชาติ”
- น.ส.ณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม : เลขาฯ ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายต่างประเทศ“ โครงการคืนทุนแผ่นดิน”
- นายกิตติศักดิ์ เย็นมานนท์ : รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ในเครือ M Group
- น.ส.สิริมา เนาวรัตน์
- กิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ : เลขาฯ ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายติดตาม “ โครงการคืนทุนแผ่นดิน”

เมื่อตรวจค้นไปที่บริษัท หรือ กิจการ ที่แต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็พบเส้นทางธุรกิจเพิ่มเติม ดังนี้

- พ.ต.พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข : ประธานโครงการ “เที่ยวเพื่อชาติ” : มีความเกี่ยวข้องกับ บมจ.พุทธธรรมประกันภัย แต่เมื่อตรวจดูเส้นทางที่มาของ บมจ.พุทธธรรมประกันภัย ได้แปรสภาพ กิจการมาจาก บจก.พุทธธรรมประกันภัย ซึ่งมีรายชื่อของบุคคลเชื้อสายจีน สัญชาติฮ่องกง

โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และ บจก.พุทธรรมประกันภัย ก่อนแปรสภาพเป็น บมจ.พุทธธรรมประกันภัย ยังมีเส้นทางธุกิจที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มทุนอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทุนด้านธุรกิจเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และกลุ่มทุนนักการเมือง

- น.ส.ณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม : เลขาฯประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายต่างประเทศ : มีความเกี่ยวข้องกับ
+ บจก. เอ็นทูโอ เฮลท์ โซลูชั่น
+ บจก.เอ็มแอล ฟิวเจอร์ เทค
+ บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี
+ บจก.โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น (ทำธุรกรรมทางการเงิน ชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ มีโปรดักส์ ชื่อว่า “GB Prime Pay” เพื่อการรับชำระเงิน ออนไลน์)

จะเก็บประเด็นนี้ ไว้อธิบายอีกครั้ง ใน #EP04 ว่า ทำไม เครือข่าย M Group ต้องขยายธุรกิจในแบบ Non bank เพื่อรับชำระเงินออนไลน์ อาจมีเหตุผลจากนักวิเคราะห์ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ระบุว่า

มีข้อสังเกตว่า ธุรกิจที่ผันเงินส่วนใหญ่ เลือกเปิดกิจการลักษณะนี้ควบคู่กัน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ และการติดตามเส้นทางการเงิน

นอกจากนั้น บจก.โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น ยังมีความเกี่ยวข้องกับ อดีตพิธีกร อดีตผู้ประกาศข่าว ที่ผันตัวเองไปทำธุกิจอาหารเสริมสุขภาพและแสดงฐานะ กลายเป็นนักธุรกิจสาวในสายนักบุญอีกด้วย

นายกิตติศัดิ์ เย็นมานนท์ : รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ในเครือ M Group มีความเกี่ยวข้องกับ บจก.คนเหนือโลก

นายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ : กิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ : เลขาฯ ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายติดตาม “ โครงการคืนทุนแผ่นดิน” : มีความเกี่ยวข้องกับ บจก.คนเหนือโลก , บจก.เอ็มโกลด์ฟิวเจอร์

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ บจก. เอ็มโกลด์ฟิวเจอร์ ผู้เสียหาย จำนวนหนึ่งได้ให้ข้อมูล และสอดคล้องกับพฤติกรรมของการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์ ว่า ถูกหลอกลวงให้ใช้บัตรเครดิตซื้อทองคำ จากนั้นนำทองคำแท่ง ขายให้กับบริษัท เอ็ม โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

แต่ประเด็นนี้ ต่อมา นางธารณา คชเสนี ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท เอ็ม โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ชี้แจง ว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ไม่เคยรู้จักนายประสิทธิ์ เป็นการส่วนตัว แต่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วย

นอกจากนั้น ได้ลงทุนในบริษัท เอ็ม โกลด์ ฟิวเจอร์ ต่อมาจากเจ้าของธุรกิจรถเช่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564

- ประเด็นการลงทุนของนักธุกิจ ที่เข้าร่วมลงทุนในกิจการ เครือ M Group น่าสังเกตและเป็นข้อคิดว่า นักลงทุนในปัจจุบันนี้ อาจจะหรือไม่รู้เท่าทัน ที่มาที่ไปของแหล่งทุนว่า บุคคลที่ร่วมลงทุน ซื้อหุ้นร่วมกิจการ มีเส้นทางธุรกิจอย่างไร อยู่ในวังวนของเครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือไม่ และมีการทำธุรกิจเพื่อปกปิดเส้นทางเงินหรือไม่

เพราะกรณีศึกษา ของนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ทำให้เห็นได้ชัดว่า บุคคลที่มีข้อมูลโปรไฟล์ ประวัติทั้งเข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะ บริจาคเงิน รู้จักบุคคลมีชื่อเสียง ชนชั้่นนำ และศูนย์กลางของอำนาจการเมือง การปกครอง รวมทั้งฝ่ายความมั่นคง

ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และน่าเข้าร่วมลงทุนด้วยนั้น อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่อาจจะเป็นความจริงที่ถูกปั้นแต่งขึ้นให้เกิดความน่าเชื่อถือเท่านั้น

ยังมีตัวอย่างนักลงทุนในบริษัท หรือ กิจการมีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง ที่เข้าร่วมลงทุนกับกิจการในเครือ M Group ดังนี้

- รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.เครือบริษัทใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นต่อชัวร์

- บมจ.ธุรกิจขนาดใหญ่
ที่มีธุรกิจหลากหลายในด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับ บจก.แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค

ตอนหน้า จะขยายเส้นทางการเงินของ “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก” อาจเพื่อมีเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใด เริ่มต้นจากคนใกล้ตัว นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัท ในเครือ M Group ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอดีตพิธีกรสาว และอดีตผู้ประกาศข่าวสาว ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นนักธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ และยังมีชื่อเสียงเป็นนักธุรกิจสายบุญ ติดตามใน #EP04

#ThaiPBS
#เครือข่าย
#ประสิทธิ์เจียวก๊ก
#TheExit
#ฉ้อโกงประชาชน
#การลงทุนมีความเสี่ยง

ข้อมูลทั้งหมด

- เพื่อให้เห็นรูปแบบขององค์กรธุรกิจเท่านั้น
- ไม่ได้หมายความว่า การประกอบกิจการในองค์กรธุรกิจนี้ และเครือข่าย จะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จนกว่าจะมีรายงานผลการสอบสวนเส้นทางการเงินอย่างเป็นทางการ
- และข้อมูลทั้งหมด เป็นข้อมูลอ้างอิง การเปิดเผยต่อสาธารณะ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า