รัฐเพิ่มเงินให้ สปสช. 30 ล้านบาท จ่ายเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด

สังคม
18 มิ.ย. 64
20:12
944
Logo Thai PBS
รัฐเพิ่มเงินให้ สปสช. 30 ล้านบาท จ่ายเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด

รัฐบาลจัดสรรเงินเยียวยาให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มอีก 30 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ หลังรับวัคซีน COVID-19 ขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาคนที่เข้าเกณฑ์แล้ว 400 คน

วันนี้ (18 มิ.ย.2564) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วกว่า 400 คน ที่เข้าเกณฑ์ จากผู้ยื่นคำขอมากว่า 600 คน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผู้ได้ที่รับเงินเยียวยาแบ่งออกเป็นร้อยละ 95.5 มีอาการข้างเคียงไม่รุนแรง ร้อยละ 0.5 มีอาการชาครึ่งซีก ส่วนร้อยละ 4 เสียชีวิต แต่ยังไม่มีคนใดได้รับการยืนยันว่าเกิดจากวัคซีน แต่ สปสช.ก็เยียวยาเบื้องต้นให้

ขณะนี้ได้รับงบประมาณในการเยียวยาจากรัฐบาลเพิ่มอีก 30 ล้านบาท จากเดิม 100 ล้านบาท รวมทั้งหมด 130 ล้านบาท เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจาก พ.ร.ก.กู้เงิน โดยจ่ายเยียวยาไปแล้ว 13 ล้านบาท ยืนยันว่าการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท / เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจน มีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2 แสน 4 หมื่นบาท /กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท

ผู้ได้รับผลกระทบหลังฉีดวัคซีน สามารถยื่นเรื่องผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ โรงพยาบาลที่ไปฉีดวัคซีน /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สปสช.เขตพื้นที่ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ ระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย ซึ่งแต่ละเขตจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นพิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ