เปิดโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมทั่วประเทศ จังหวัดไหนเท่าไร-ใครได้งาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมทั่วประเทศ จังหวัดไหนเท่าไร-ใครได้งาน

สังคม
24 มิ.ย. 64
16:22
1,456
Logo Thai PBS
เปิดโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมทั่วประเทศ จังหวัดไหนเท่าไร-ใครได้งาน
จากข่าวเสาไฟกินรี ของ อบต.ราชาเทวะ ทำให้ประชาชนเริ่มจับตาตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมในจังหวัดตนเอง

ไทยพีบีเอส ตรวจสอบโครงการภาครัฐเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าประติมากรรมในปี 2558-2564 รวม 7 ปี วงเงิน 914 ล้านบ้าน จาก 167 โครงการ ใน 51 จังหวัด แบ่งเป็นการสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุง

อบต.ราชาเทวะ

เม็ดเงินส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ 671 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 ทั้งหมดเป็นโครงการในพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ ถูกใช้ในช่วง 3 ปีล่าสุด และมีแนวโน้มสูงขึ้น แล้วยังพบว่ามีการของบประมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก

7 โครงการจาก 8 โครงการของ อบต.ราชาเทวะ เป็นการสร้างเสาไฟประติมากรรม รวมแล้ว 6,773 ต้น ปัจจุบันโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

บจก.บางกอกไฟถนน 

ทุกโครงการของ อบต.ราชาเทวะ มีผู้ชนะการประกวดราคาบริษัทเดียวกัน คือ บจก.บางกอกไฟถนน ซึ่งยังได้รับงานเสาไฟประติมากรรมอีกหลายจังหวัด รวม มูลค่ากว่า 713 ล้านบาท หรือร้อยละ 79 ของทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูช่วงเวลาที่ได้รับงานเสาไฟฟ้าประติมากรรม พบว่าก่อนปี 2562 ที่จะมีโครงการของ อบต.ราชาเทวะ บริษัทแห่งนี้ได้งานมูลค่ารวมกันไม่กี่ล้านบาท ส่วนในปีที่ได้งาน อบต.ราชาเทวะ ก็รับงานประเภทเดียวกันของจังหวัดอื่นรวมมูลค่าไม่ต่างจากที่แล้วมามากนัก

 

นอกจากเสาไฟประติมากรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ยังได้งานประเภทอื่นของภาครัฐ สร้างรายได้ให้บริษัท 1,364 ล้านบาท ระหว่างปี 2558-2564

อันดับ 1 เป็นโครงการต่างๆ ในสมุทรปราการ 677 ล้านบาท รองลงมาคือ อ่างทอง 269 ล้านบาท ชลบุรี 113 ล้านบาท กาญจนบุรี 100 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง