กต.อนุมัติเอกสาร COE ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 5,652 คน เข้าภูเก็ตแล้ว 2,244 คน

ต่างประเทศ
9 ก.ค. 64
08:23
578
Logo Thai PBS
กต.อนุมัติเอกสาร COE ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 5,652 คน เข้าภูเก็ตแล้ว 2,244 คน
โฆษก กต.เผยยอดคนลงทะเบียนขอ COE "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" มีจำนวน 12,356 คน อนุมัติแล้ว 5,652 คน และมีคนเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต 2,244 คน ย้ำทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กล่าวถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า จำนวนผู้เดินทางเข้า "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ในวันแรกมีจำนวนต่ำกว่าเป้า เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) ให้นักท่องเที่ยวที่ยื่น เพราะต้องรอประกาศราชกิจจานุเบกษานั้น

นายธานี ระบุว่า กต.ได้เตรียมการให้สามารถออก COE อย่างรวดเร็วที่สุด ขณะที่ผู้เดินทางที่ขอรับ COE หลายคนมีคุณสมบัติและเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงไม่สามารถพิจารณาอนุมัติออก COE ให้ได้

ระหว่างวันที่ 1-8 ก.ค.2564 มีผู้ลงทะเบียนขอ COE ภายใต้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกแล้ว 12,356 คน โดยในวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา กต.ได้อนุมัติออก COE สำหรับผู้เดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 5,652 คน มีผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 594 คน และรอยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมอีก 6,110 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-8 ก.ค.มีผู้เดินทางเข้าภูเก็ตภายใต้โครงการนี้แล้ว 2,244 คน

คนไทย-ต่างชาติเข้า "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" เงื่อนไขเดียวกัน

สำหรับผู้เดินทางเข้า "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่พำนักใน 68 ประเทศ/พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งกำหนดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน (กรณีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย จะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขระยะเวลา 21 วันข้างต้น) และจะต้องแสดงเอกสาร ได้แก่

หนังสือเดินทาง, บัตรโดยสารเครื่องบิน, กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19, หลักฐานการชำระค่าโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ และค่าตรวจโควิด-19, ผลการตรวจโควิด RT-PRC เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบของกรมควบคุมโรค

นายธานี ยังกล่าวย้ำว่า ผู้เดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือ ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 3 ครั้ง หรือจำนวนครั้งตามระยะเวลาที่พำนัก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนท้องถิ่นและผู้เดินทาง และรักษา จ.ภูเก็ต ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจโฮมสเตย์ปรับตัวรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

"กระบี่-พังงา" เสนอรัฐทำโครงการ "อันดามันแซนด์บ็อกซ์"