สถานการณ์การฉีดวัคซีนแต่ละจังหวัด ฉีดเท่าไร-ครอบคลุมแค่ไหน? | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สถานการณ์การฉีดวัคซีนแต่ละจังหวัด ฉีดเท่าไร-ครอบคลุมแค่ไหน?

สังคม
31 ส.ค. 64
21:11
435
Logo Thai PBS
สถานการณ์การฉีดวัคซีนแต่ละจังหวัด ฉีดเท่าไร-ครอบคลุมแค่ไหน?
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีน ณ 30 ส.ค. 64 ประชากรร้อยละ 32.5 ได้รับวัคซีนเข็มแรก และร้อยละ 10.8 ฉีดเข็มสองแล้ว

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง ณ ม.ค. 64 มีจำนวน 72,034,775 คน รายงานจากกระทรวงสาธารรสุขระบุว่ามีการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.-30 ส.ค. 64 เข็มแรก 23,401,465 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และเข็มสอง 7,780,973 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8

เข็ม 1

จังหวัดที่มีจำนวนฉีดเข็มแรกมากที่สุด

 1. กรุงเทพมหานคร
  6,961,733 คน
 2. สมุทรปราการ
  961,137 คน
 3. ชลบุรี
  839,576 คน
 4. ปทุมธานี
  761,093 คน
 5. นนทบุรี
  701,907 คน

จังหวัดที่สัดส่วนประชากรฉีดเข็มแรกมากที่สุด

 1. กรุงเทพมหานคร
  ร้อยละ 90.4
 2. ภูเก็ต
  ร้อยละ 77.0
 3. ฉะเชิงเทรา
  ร้อยละ 52.4
 4. สมุทรปราการ
  ร้อยละ 49.8
 5. ปทุมธานี
  ร้อยละ 49.6

จังหวัดที่สัดส่วนประชากรฉีดเข็มแรกน้อยที่สุด

 1. แม่ฮ่องสอน
  ร้อยละ 13.4
 2. สกลนคร
  ร้อยละ 13.9
 3. กำแพงเพชร
  ร้อยละ 14.7
 4. กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ
  ร้อยละ 15.0
 5. หนองบัวลำภู
  ร้อยละ 15.4

เข็ม 2

จังหวัดที่มีจำนวนฉีดครบสองเข็มมากที่สุด

 1. กรุงเทพมหานคร
  1,722,533 คน
 2. ภูเก็ต
  368,201 คน
 3. ชลบุรี
  309,860 คน
 4. นนทบุรี
  254,373 คน
 5. บุรีรัมย์
  239,722 คน

จังหวัดที่สัดส่วนประชากรฉีดครบสองเข็มมากที่สุด

 1. ภูเก็ต
  ร้อยละ 67.2
 2. พังงา
  ร้อยละ 24.1
 3. ระนอง
  ร้อยละ 23.1
 4. กรุงเทพมหานคร
  ร้อยละ 22.4
 5. สมุทรสาคร
  ร้อยละ 18.7

จังหวัดที่สัดส่วนประชากรฉีดครบสองเข็มน้อยที่สุด

 1. กำแพงเพชร
  ร้อยละ 3.5
 2. กาฬสินธุ์
  ร้อยละ 3.8
 3. ยโสธร
  ร้อยละ 4.6
 4. พิจิตร
  ร้อยละ 4.7
 5. ขอนแก่น
  ร้อยละ 4.8

หากจำแนกตามระดับสถานการณ์พบว่าในกลุ่มพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด ภูเก็ตมีจำนวนและสัดส่วนฉีดมากที่สุด

กลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด บุรีรัมย์มีจำนวนฉีดมากที่สุด และระนองมีสัดส่วนฉีดมากที่สุด

กลุ่มพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด 37 จังหวัด กรุงเทพมีจำนวนฉีดและสัดส่วนฉีดมากที่สุด

หมายเหตุ
-จำนวนประชากรคือประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง ณ มี.ค. 64
-การแบ่งสีระดับสถานการณ์พื้นที่ ตามประกาศ 3 ส.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง