ปชป.ยื่นแก้ ก.ม.เลือกตั้งท้องถิ่น เปิดทาง ส.ส.-ส.ว.ช่วยหาเสียง

การเมือง
18 ต.ค. 64
12:58
132
Logo Thai PBS
ปชป.ยื่นแก้ ก.ม.เลือกตั้งท้องถิ่น เปิดทาง ส.ส.-ส.ว.ช่วยหาเสียง
พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นแก้มาตรา 34 กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ตัดคำให้คุณและโทษ หวัง ส.ส. ส.ว.ช่วยหาเสียงได้ พร้อมส่ง ส.ก.ครบทุกเขต ขอถอดบทเรียนเลือกตั้ง กทม. ไม่เข้าเป้า

วันนี้ (18 ต.ค.2564) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมรายชื่อ ส.ส. 23 คน เพื่อแก้ไขในมาตรา 34 ใจความที่ว่า ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กระทำการใดๆ ที่มิชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ เป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร

นายองอาจ เปิดเผยว่า การที่ระบุเรื่องคุณและโทษเป็นการขัดขวางความเข้มแข็งของพรรคการเมือง ไม่สามารถให้ ส.ส. ส.ว. ช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ และการแก้ไขกฎหมายนี้เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานราก รวมถึงหลักปรัชญาการเมืองและการปกครองทั่วไป ถือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน เป็นการสร้างให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะมีผลให้การเมืองระดับประเทศมีความเข้มแข็งด้วย อันมีผลทำให้ประเทศชาติเจริญ ประชาชนมั่งคั่งดังเช่นนานาอารยประเทศทั้งหลาย

ทั้งนี้่ เชื่อว่าพรรคการเมืองต่างๆ น่าจะเห็นด้วย และถ้าสามารถแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้สมาชิกพรรคการเมืองที่เป็น ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองรณรงค์หาเสียงได้ ก็จะช่วยให้การเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ระดับฐานรากถึงการเมืองระดับชาติมีความเข้มแข็ง อันส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่นคงตามไปด้วยในที่สุด

ส่วนการเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่อาจจะปรับพื้นที่เขตการเลือกตั้งจาก 30 เขตเป็น 34 เขต นายองอาจ กล่าวว่า ต้องมาพิจารณาและหาบุคคลให้เหมาะสม โดยพรรคประชาธิปัตย์จะส่งครบทุกเขต ซึ่งที่ผ่านมา ผลเลือกตั้ง ส.ส.ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนั้น มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อส่งผู้สมัครก็จะมีทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับเลือกตั้ง จึงต้องถอดบทเรียนและนำข้อผิดพลาดมาปรับใช้กับการเลือกตั้งครั้งนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ศาลนัดชี้ขาดสถานะ ส.ส. "ไพบูลย์" ปมย้ายพรรค 20 ต.ค.นี้

ตร.บุกค้น 9 จุด ชุมชนวัดม่วง หลังโพสต์ข่มขู่ "บาส"

ผลวิจัยศิริราช ชี้ฉีดแอสตราฯ 2 เข็มต้องบูต "ไฟเซอร์" ครึ่งโดส

เช็กเงินในบัญชีหรือยัง? ตำรวจแนะนำป้องกันเงินล่องหน

กรุงเทพฯ ฝนตกทั้งคืน เขตหนองแขม ฝนสูงสุด 72.0 มม. 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง