ศธ.ประกาศแล้ว หลักเกณฑ์เปิดโรงเรียน 1 พ.ย.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศธ.ประกาศแล้ว หลักเกณฑ์เปิดโรงเรียน 1 พ.ย.นี้

สังคม
28 ต.ค. 64
12:28
24,620
Logo Thai PBS
ศธ.ประกาศแล้ว หลักเกณฑ์เปิดโรงเรียน 1 พ.ย.นี้
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วันที่ 1 พ.ย.นี้ ครู-บุคลากรในจังหวัดสีแดง-สีแดงเข้ม ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไม่ต่ำกว่า 85% พร้อมเข้มงวดประเมินความเสี่ยง COVID-19

วันนี้ (28 ต.ค.2564) กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 ก.ย.2564 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) กำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยในส่วนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 พ.ย.2564 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 ก.ย.2564 และออกหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศธ.แถลงพร้อมเปิดเรียน 1 พ.ย.นี้ - ร.ร.ขอเปิด On-site 10,000 แห่ง

ปลดล็อก! กมอ.มีมติยกเลิกกรอบเวลาเรียนจบทุกปริญญา 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง