โปรดเกล้าฯ "เมทินี ชโลธร" พ้นตำแหน่งประธานศาลฎีกา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ "เมทินี ชโลธร" พ้นตำแหน่งประธานศาลฎีกา

สังคม
12 พ.ย. 64
06:51
4,369
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ "เมทินี ชโลธร" พ้นตำแหน่งประธานศาลฎีกา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "เมทินี ชโลธร" พ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา เนื่องจากไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส

วันนี้ (12 พ.ย.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา พ้นจากราชการและพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564

ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ก.ต.ไฟเขียว "เมทินี ชโลธร" นั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง