ธ.ก.ส.คาดกดปุ่มจ่ายเงินประกันข้าว 7-9 ธ.ค.นี้

เศรษฐกิจ
30 พ.ย. 64
15:48
262
Logo Thai PBS
ธ.ก.ส.คาดกดปุ่มจ่ายเงินประกันข้าว 7-9 ธ.ค.นี้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมประชุมบอร์ดธนาคาร ศุกร์นี้ อนุมัตินำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร มาทยอยจ่ายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว 76,000 ล้านบาท หลังค้างจ่ายชาวนาอีก 31 งวด คาดเริ่มกดปุ่มโอนงวดที่ 3 วันที่ 7-9 ธ.ค.นี้

วันนี้ (30 พ.ย.2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแก้ไขขยายกรอบการใช้เงินชดเชยความเสียหายจากการดำเนินโครงการภาครัฐ มาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง จากเดิมไม่เกินร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 35

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานประชุมบอร์ด ธ.ก.ส.ศุกร์นี้ เพื่อรับทราบมติ ครม.และพิจารณานำสภาพคล่องของธนาคาร มาจ่ายเงินค่าประกันราคาข้าว ซึ่งคงค้างจ่าย ตั้งแต่งวดที่ 3 ถึง 31 รวมทั้งมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2564/2565 คิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 76,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.จะดำเนินการทยอยนำสภาพคล่องมาจ่าย ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับรอง คาดว่าจะทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกร ในงวดที่ 3-5 ตั้งแต่วันที่ 7-9 ธ.ค.นี้ พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะธนาคาร เนื่องจาก ธ.ก.ส.มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการรับเงินฝาก และการออกสลากออมทรัพย์ อีกทั้งยังได้รับการจัดสรรเงินชำระหนี้ เฉลี่ยปีละ ร้อยละ 10-20 โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรรเงินชำระหนี้มาแล้วกว่า 69,000 ล้านบาท

ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท รองรับการประกันรายได้ชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย กว่า 1.8 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่กรีดยาง 19 ล้านไร่ ระหว่าง ต.ค.2564 - มี.ค.2565

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง: