รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต "เดอะวันประกันภัย" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต "เดอะวันประกันภัย"

เศรษฐกิจ
13 ธ.ค. 64
18:53
796
Logo Thai PBS
รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต "เดอะวันประกันภัย"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมให้กองทุนประกันวินาศภัยดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (13 ธ.ค.2564) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 2423/2564 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.64 เป็นต้นไป เพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัยกลับมาดูแลเจ้าหนี้ ผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับการชำระหนี้อย่างเป็นธรรม โดยจะมีการตอบข้อซักถาม รับเรื่องร้องเรียน จัดทำแอปพลิเคชันแจ้งข้อมูล และจัดทีมสนับสนุนการทำงานของกองทุนประกันวินาศภัย

นอกจากนี้่ สำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จะช่วยรับคำขอชำระหนี้ตามสัญญาประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันนี้ 1 ธ.ค.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 14/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้ปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งปรากฏหลักฐานว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เดอะวันประกันภัย แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ "เจอจ่ายจบ" 

เดอะวันประกันภัย ประกาศปิด 2 สัปดาห์ เสริมสภาพคล่อง 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง