โดมิโนประกันภัย? จาก "เอเชีย" ลามถึง "อาคเนย์" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โดมิโนประกันภัย? จาก "เอเชีย" ลามถึง "อาคเนย์"

เศรษฐกิจ
27 ม.ค. 65
11:25
1,908
Logo Thai PBS
โดมิโนประกันภัย? จาก "เอเชีย" ลามถึง "อาคเนย์"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ส่งผลกระทบหนักอย่างคาดไม่ถึง หลังจากประกันภัยชื่อดังอย่าง "เอเชียประกันภัย" ได้ปิดตัวลง จากธุรกิจขาดทุน ล่าสุด "อาคเนย์ ประกันภัย" ส่อเค้าร่อแร่ไม่ต่างกัน แจ้งเลิกกิจการ แต่ถูกสกัดดาวรุ่งจาก คปภ.เสียก่อน

วันนี้ (27 ม.ค.2565) จากกรณีที่บริษัท เครือไทยโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลิกกิจการ "อาคเนย์ประกันภัย" โดยสมัครใจ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจวินาศภัยในภาพรวม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ ไทยประกันภัย ซึ่งนำไปเงินไปชำระเป็นค่าสินไหมทดแทนจากการเคลมประกันโควิด-19 ของลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของไทยประกันภัย และอาคเนย์ประกันภัย เป็นเงินรวม 9,900 ล้านบาท

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ระบุว่า อาคเนย์ประกันภัย ยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ. และทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครอง ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

"เอเชีย-เดอะวัน" เซ่นพิษโควิด-19

ก่อนหน้านี้ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ คือบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หรือเอเชียประกันภัย ที่ถูก คปภ.สั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 หลังจากพบว่ามีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน ทำให้บริษัทไม่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจวินาศภัยและยังฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการ

ต่อมาในวันที่ 13 ธ.ค.2564 บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถูก รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเช่นกัน หลังจากพบว่ามีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงิน และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า

2 บริษัท กระทบกว่า 4 ล้านกรมธรรม์

ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ระบุว่า ผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตของเอเชียประกันภัย และเดอะวันประกันภัย ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 บริษัท กว่า 4 ล้านกรมธรรม์ ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยกองทุนประกันวินาศภัย และได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเพียงบางส่วนตามระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่บริษัทประกันภัยเคยเสนอให้

นอกจากนี้ ประชาชนหลายหมื่นคนที่มีเคลมกับเอเชียประกันภัย ประมาณ 1,800 ล้านบาท และเดอะวันประกันภัย ประมาณ 2,800 ล้านบาท ต้องยื่นเรื่องขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัยพร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานใหม่ทั้งหมด และยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด

ขณะที่ประชาชนผู้เอาประกันภัยของทั้ง 2 บริษัทที่มีเคลมเกินกว่า 1 ล้านบาท ไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยได้ ส่วนพนักงานของทั้ง 2 บริษัทถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเกือบ 1,000 คน และโรงพยาบาล อู่ซ่อมรถ ร้านอะไหล่ และคู่สัญญาอื่นๆ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ขอรับการชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยได้เป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คปภ.ชี้ "อาคเนย์ประกันภัย" ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ

คปภ.สั่งปิด "เอเชียประกันภัย" เหตุหนี้เยอะกว่าทรัพย์สิน

รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต "เดอะวันประกันภัย"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง