ครม.อนุมัติ 1,411.70 ล้านดัน "ภูเก็ต" สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.อนุมัติ 1,411.70 ล้านดัน "ภูเก็ต" สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เศรษฐกิจ
1 มี.ค. 65
15:59
355
Logo Thai PBS
ครม.อนุมัติ 1,411.70 ล้านดัน "ภูเก็ต" สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.อนุมัติงบประมาณ 1,411.70 ล้านบาท สำหรับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยใช้ที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ 141 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2569 วงเงินลงทุน 1,411.70 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวนานาชาติ โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

สาระสำคัญของโครงการฯ

การดำเนินโครงการฯ โดยจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจร ประกอบด้วย 1.ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (International Health/Medical Plaza) 2.ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) 3.ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Home) หรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต 4.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center)

รูปแบบการบริหารจัดการโครงการฯ สธ.แจ้งว่าอยู่ระหว่างการหารือ โดยมี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1.ภาครัฐดำเนินการเอง 2.รูปแบบพิเศษ 3.โรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 4.องค์กรมหาชน และ 5.ภาครัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดย สธ.จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หลังจากที่ ครม.มีมติอนุมัติในหลักการการจัดสรรงบฯ ให้ดำเนินโครงการแล้ว

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และท้องถิ่น ในพื้นที่หลังสถานการณ์โควิด-19 สร้างโอกาสการลงทุน เกิดการกระจายรายได้สำหรับภาคเอกชน เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและภาคบริการอื่น ส่งผลให้มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทยด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า การพัฒนาโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก จะเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพลิกโฉมการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆ

ครม.ไฟเขียวแรงงานไทย-ซาอุฯ ประเดิมอาชีพทำงานบ้าน

ครม.อนุมัติ 2,000 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง