ยอดป่วยโควิด-19 ใหม่วันนี้ยังเกินสองหมื่น เสียชีวิต 68 คน

สังคม
12 มี.ค. 65
08:14
411
Logo Thai PBS
ยอดป่วยโควิด-19 ใหม่วันนี้ยังเกินสองหมื่น เสียชีวิต 68 คน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 24,592 คน ATK เป็นบวกอีก 20,385 คน เสียชีวิต 68 คน ขณะที่ จ.ชลบุรี ยอดสูงต่อเนื่อง ติดเชื้อใหม่รวม ATK แตะ 5 พันคน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 32 คน

วันนี้ (12 มี.ค.65) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,592 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 24,540 คน ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 52 คน ผู้ป่วยตั้งแต่ 1 ม.ค. สะสม 937,806 คน หายป่วยเพิ่ม 21,371 คน หายป่วยสะสม 742,953 คน กำลังรักษา 226,151 คน เสียชีวิต 68 คน

ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK พบผลเป็นบวก (ติดเชื้อ) 20,385  คน มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,312 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 435 คน

 

"ชลบุรี" ติดเชื้อใหม่รวม ATK แตะ 5 พันคน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 1,203 คน ATK 3,885 คน เสียชีวิต 1 คน รวม 85 คน (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1.คนที่พักอาศัยใน จ.ระยอง เข้ามารักษาใน จ.ชลบุรี 78 คน สะสม 3,177 คน และจังหวัดอื่นๆ รวมสะสม 949 คน 2. คลัสเตอร์ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด 9 คน สะสม 160 คน 3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 46 คน

4. บุคลากรทางการแพทย์ 32 คน 5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 คน ดังนี้ กทม. 3 คน ขอนแก่น 1 คน ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน ปราจีนบุรี 1 คน

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ในครอบครัว 285 คน จากสถานที่ทำงาน 137 คน บุคคลใกล้ชิด 80 คน ร่วมวงสังสรรค์ 2 คน 7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 53 คน  และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 475 คน

 

ณ วันที่ 12 มี.ค. จ.ชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 872,316 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,008 คน (อัตราป่วย 344.83 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 คน (0.11 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 คน (0.23 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 5 คน (0.57 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,894,691 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,436 คน (อัตราป่วย 234.13 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 12 คน (0.63 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 4 คน (0.21 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 6 คน (0.32 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 110,800 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 323,582 คน รวม 434,382 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,763 คน (อัตราป่วย 1,326.71 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 24 คน (5.53 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 คน (1.15 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 33 คน (7.60 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 3 คน (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้ง 3 คน), และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 คน (อายุ 72 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (พบประวัติการรับวัคซีน 1 เข็ม เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยใน จ.ชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ นำไปสู่การเสียชีวิตจากโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง