ครม.ไฟเขียวแรงงานข้ามชาติ จ้างงานต่อได้อีก 2 ปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไฟเขียวแรงงานข้ามชาติ จ้างงานต่อได้อีก 2 ปี

สังคม
15 มี.ค. 65
15:02
324
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวแรงงานข้ามชาติ จ้างงานต่อได้อีก 2 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.ไฟเขียวต่อใบอนุญาตแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ที่อยู่ในไทยครบ 4 ปี ให้อยู่ต่อได้อีก 2 ปี นับจากวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด

วันนี้ (15 มี.ค.2565) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ซึ่งวาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี ในปี พ.ศ.2565 ให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่การอนุญาตเดิมสิ้นสุด ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

สำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ.2565 จำนวน 106,580 คน ประกอบด้วย แรงงานสัญชาติกัมพูชา 26,840 คน ลาว 25,504 คน และเมียนมา 54,236 คน ซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้โดยสะดวก ประกอบกับนายจ้าง ผู้ประกอบการ ยังมีความต้องการกำลังแรงงานในการฟื้นฟูกิจการ และเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับแรงงาน MOU ซึ่งวาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี ที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่การอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด ต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวรายนั้น ๆ สิ้นสุด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง