"สมเด็จพระวันรัต" มรณภาพ สิริอายุ 85 ปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"สมเด็จพระวันรัต" มรณภาพ สิริอายุ 85 ปี

สังคม
15 มี.ค. 65
16:42
3,352
Logo Thai PBS
"สมเด็จพระวันรัต" มรณภาพ สิริอายุ 85 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

วันนี้ (15 มี.ค.2565) สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช มรณภาพ สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

ต่อมาเวลา 19.15 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงเรื่อง สมเด็จพระวันรัต มรณภาพ ว่า ตามที่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งอาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 จนถึงวันที่ 15 มี.ค.2565 เวลา 14.22 น. สมเด็จพระวันรัต ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ

เปิดประวัติ "สมเด็จพระวันรัต"

สมเด็จพระวันรัต มีฉายาว่า พฺรหฺมคุตฺโต เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

สำหรับประวัติ สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2479 ที่บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด บิดา มารดา ชื่อ นายจันทร์ และนางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์

เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อเดือน ก.ค.2499 ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตโต) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคิรีวิหาร จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธัมมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พ.ศ.2495 สอบได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2515 สอบได้ประโยคเปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

ลำดับสมณศักดิ์

 • พ.ศ.2517 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรโมลี
 • พ.ศ.2431 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุมนต์มุนีศรีปริยัติบวรวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพกวี ศรีปริยัติวิภูษิต ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมกวี ศรีธรรมประยุต วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ธรรมสาธกวิจิตรปฎาณ ปริยัติวิธานกิจจการี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระวันรัต ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี 

ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์

 • ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
 • ผู้อำนวยการศึกษา สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
 • เจ้าคณะขาบบวร-เขียวบวร
 • กรรมการมหาเถรสมาคม
 • กรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
 • เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต)
 • อนุกรรมการฝ่ายการปกครอง ของมหาเถรสมาคม
 • พระอุปัชฌาย์
 • กรรมการสนามหลวง แผนกบาลี
 • แม่กองธรรมสนามหลวง
 • กรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม
 • รองประธานกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม
 • ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • กรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม
 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
 • คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 • ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช

ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 15 พ.ค 2551 สมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 9 เม.ย. 2555 สมเด็จพระวันรัต ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ได้รับภาระหน้าที่พิเศษ คือ การที่ได้รับมอบหมายจากเถรสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติไทย) และให้ความเห็น ก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง