วัดบวรฯ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ "สมเด็จพระวันรัต" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

วัดบวรฯ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ "สมเด็จพระวันรัต"

สังคม
16 มี.ค. 65
17:52
2,407
Logo Thai PBS
วัดบวรฯ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ "สมเด็จพระวันรัต"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
วัดบวรนิเวศวิหาร แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค.นี้ เปิดให้พระภิกษุสามเณร คณะศิษยานุศิษย์ ประชาชน ถวายน้ำสรงศพ หน้าภาพถ่าย ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

วันนี้ (16 มี.ค.2565) วัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ 17 มี.ค.2565 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) เวลา 08.30 น. เคลื่อนศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มายังห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา 09.30 น. กรรมการมหาเถรสมาคม พระอนุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ 2 อาคาร 100 ปี, พระภิกษุสามเณร คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ หน้าภาพถ่าย ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 1 อาคาร สภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย

เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ, พระสงฆ์ 10 รูป บังสุกุล, พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันที่ 18-23 มี.ค.2565 ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.00 น., ทรงพระกรุณาโปรดให้พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันที่ 21 มี.ค.2565 (แรม 4 ค่ำ เดือน 4) เวลา 06.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ, เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันที่ 22 มี.ค.2565 (แรม 5 ค่ำ เดือน 4) เวลา 10.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ, เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันที่ 24 มี.ค.2565 ไปจนถึงการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ รับเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.00 น.

วันที่ 5 พ.ค.2565 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6) เวลา 16.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ, เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันที่ 6 พ.ค.2565 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6) เวลา 10.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ, เวลา 18.00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

วันที่ 22 มิ.ย.2565 (แรม 8 ค่ำ เดือน 7) เวลา 16.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ, เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันที่ 23 มิ.ย.2565 (แรม 9 ค่ำ เดือน 7) เวลา 10.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ, เวลา 18.00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หน่วยงานราชการประกาศอย่างเคร่งครัด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง