กทม.ทุ่ม 300 ล้าน เลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. เพิ่ม-ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค.

การเมือง
8 เม.ย. 65
19:15
216
Logo Thai PBS
กทม.ทุ่ม 300 ล้าน เลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. เพิ่ม-ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กทม.ทุ่มงบฯ กว่า 300 ล้านบาท เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.วันที่ 22 พ.ค. ระบุมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4.3 ล้านคน จากคนกรุงเทพฯ ทั้งหมด 5.5 ล้านคน ซึ่งต้องอาศัยในพื้นที่ 1 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถใช้สิทธิได้

วันนี้ (8 เม.ย.2565) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านระบบทางไกล

ในที่ประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รายงานการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จากจำนวนประชากรผู้อาศัยในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5,519,907 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65) แบ่งเป็นเพศชาย 2,588,027 คน เพศหญิง 2,931,880 คน

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,374,131 คน (ข้อมูลคำนวณถึงวันที่ 22 พ.ค.65) แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,996,104 คน เพศหญิง จำนวน 2,378,027 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 6,817 หน่วย บุคลากรที่ใช้ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง 167,298 คน

นอกจากนี้ สำนักงานเขตดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้ 1.ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เม.ย.2565 2.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เม.ย.2565 3.สรรหาและแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รปภ. และอสส. ภายในวันที่ 1 พ.ค.2565 4.ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ภายในวันที่ 6 พ.ค.2565 5.เปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค.2565

6.ผู้สมัครส่งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ภายในวันที่ 14 พ.ค.2565 7.รับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.2565 และระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.2565 8.จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ภายในวันที่ 21 พ.ค.2565 9.ดำเนินการจัดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 22 พ.ค.2565

สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในวันเดียวกัน จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่จะจัดส่งไปให้เจ้าบ้าน หากพบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หรือเจ้าบ้านเห็นว่า มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใด ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

ในส่วนของการใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น เนื่องจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตของกรุงเทพมหานครเป็น 1 เขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้ง ส.ก.ให้ถือเขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งทำให้มีจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้ง ครบ 1 ปี

ดังนั้นในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หากมีการย้ายทะเบียนบ้าน มาอยู่เขตใดเขตหนึ่งใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ครบ 1 ปี สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่เขตตามที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น

และในส่วนของการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หากย้ายจากเขตหนึ่งไปอยู่อีกเขตหนึ่งไม่ถึง 1 ปี จะไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ที่เขตใหม่ จะมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิม ในกรณีนี้อาจทำให้การเลือกตั้งทั้ง 2 หีบ มีจำนวนบัตรลงคะแนนไม่เท่ากันได้

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 31 คน ส่วนผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมจำนวน 382 คน โดยสำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตดุสิต และเขตสวนหลวง จำนวน 10 คน

สำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. น้อยที่สุด จำนวน 8 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว โดยมีผู้สมัคร จำนวน 6 คน ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ ในวันที่ 22 พ.ค.2565 เวลา 08.00-17.00 น.

หากไม่ไปใช้สิทธิ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.2565 และหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.2565

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ กทม. ใช้งบประมาณในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ในการดำเนินการ จำนวน 343,646,370 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง