เช็กก่อนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." ป้องกันถูกสวมสิทธิ

สังคม
3 พ.ค. 65
08:00
1,398
Logo Thai PBS
เช็กก่อนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." ป้องกันถูกสวมสิทธิ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม. ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งไหน ส่วนใครไม่มีรายชื่อหรือเห็นคนอื่นอยู่ในทะเบียนบ้าน แนะเพิ่ม–ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค.นี้

วันนี้ (2 พ.ค.2565) การเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ มีช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิทั้งหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และจากเอกสารแจ้งชื่อผู้มีสิทธิที่แจ้งไปยังเจ้าบ้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1 . เข้าไปในเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยพิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก กดปุ่มค้นหากมีสิทธิเลือกตั้ง ระบบจะแสดงข้อมูล เช่น วันเลือกตั้ง ชื่อ-นามสกุล หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ขณะที่หากไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ระบบจะแสดงข้อความ ผลการตรวจสอบไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

2. เข้าไปในแอปพลิเคชัน Smart Vote ซึ่งในแอฟฯจะมีข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่ต้องการจะเช็กสิทธิ เมื่อเข้าไปในแอปแล้ว ให้กดปุ่มเลือกตั้งท้องถิ่น กดเลือกตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง กดเลือกตรวจสอบรายชื่อโดยแอปฯ จะลิงค์ไปที่หน้าเว็บไซต์จากนั้นใส่เลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ 

 

3. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ตามช่องทางปกติ ซึ่งประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัด,ที่ว่าการอำเภอ, ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับ ที่เลือกตั้ง, จากเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งไปยังเจ้าบ้าน ซึ่งขณะนี้ได้มีการทยอยส่งเอกสารไปถึงบ้านของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ๆ

 

เพิ่ม-ถอนชื่อ ต้องทำภายในวันที่ 11 พ.ค.

สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในครั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อหากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค.65 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4.4 ล้านคน ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ 28-40 ปี 

การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 4,481,523 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

- กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดอยู่ช่วงอายุ 28 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 หรือกว่า 1,013,270 คน

- กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี ผู้มีสิทธิ 871,272 คน หรือประมาณร้อยละ 19

- ช่วงอายุ 51-60 ปี ผู้มีสิทธิ 826,760 คน หรือประมาณร้อยละ 18

- ตามด้วยผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Time Voter) จำนวนกว่า 698,660 คน หรือร้อยละ 16

- กลุ่มอายุ 61-70 ปี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ 611,232 คน หรือประมาณร้อยละ 14

- กลุ่มอายุ 71-80 ปี มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 309,315 คน หรือ ราวๆร้อยละ 7

- กลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนน้อยที่สุด 151,014 คน หรือร้อยละ 3 

ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 22 พ.ค.2565 เวลา 08.00-17.00 น. และหากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วันคือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.2565 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง