เตือนคนกรุงฯ กว่า 4 หมื่นคน ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึงปี ต้องแจ้งเพิ่มชื่อ เพื่อเลือก ส.ก.

สังคม
4 พ.ค. 65
09:58
4,148
Logo Thai PBS
เตือนคนกรุงฯ กว่า 4 หมื่นคน ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึงปี ต้องแจ้งเพิ่มชื่อ เพื่อเลือก ส.ก.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ปลัดกรุงเทพมหานคร เผยคนกรุงเทพฯ ประมาณ 44,200 คนที่ย้ายเขตไม่ถึง 1 ปี ต้องรีบแจ้งเพิ่มชื่อ เพื่อให้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ภายในวันที่ 11 พ.ค.นี้

วันนี้ (4 พ.ค.2565) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.นี้ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการการประมวลผลเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ในบัญชีรายชื่อระบุ มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว มีจำนวนประมาณ 44,200 คน เนื่องจากเป็นผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน และเป็นเหตุให้มีชื่อในทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ.1/7 ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือภายในวันที่ 11 พ.ค.2565


ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณสมบัติสำคัญของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย หากแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พ.ค.2547 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง พร้อมหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อย จากหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานเขตได้จัดส่งให้ หรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หากพบว่าชื่อของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งสำนักงานเขต ที่ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่กำหนด

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กก่อนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." ป้องกันถูกสวมสิทธิ

ผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม." เดินหน้าจัดเวทีปราศรัยโค้งสุดท้าย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง