พระธุดงค์จากใต้สู่เหนือผลักดันศาสตร์การแพทย์ไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พระธุดงค์จากใต้สู่เหนือผลักดันศาสตร์การแพทย์ไทย

สังคม
19 พ.ค. 65
10:03
480
Logo Thai PBS
พระธุดงค์จากใต้สู่เหนือผลักดันศาสตร์การแพทย์ไทย
จาก จ.นครศรีธรรมราช สู่ จ.เชียงราย "พระกุลวัชร วชิรปัญโญ" เดินธุดงค์ธรรมจาริกเผยแผ่พุทธศาสนา และองค์ความรู้การใช้ตำรับยาสมุนไพรไทยให้แก่ชาวบ้าน ตามแนวทางธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย

ระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตร จาก จ.นครศรีธรรมราช สู่ จ.เชียงราย คือ เป้าหมายที่พระกุลวัชร วชิรปัญโญ รักษาการเจ้าวาสวัดกลาง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ตั้งใจเดินธุดงค์ธรรมจาริกเผยแผ่พุทธศาสนา และองค์ความรู้การใช้ตำรับยาสมุนไพรไทยให้แก่ชาวบ้าน


การเดินธุดงค์เป็นไปด้วยความเรียบง่าย มีเพียงรถกระบะติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามหลังเท่านั้น โดยจะเดินธุดงค์วันละ 30 กิโลเมตรระหว่างทางมีประชาชนที่สัญจรผ่าน และมีความเลื่อมใสศรัทธา แวะจอดรถเพื่อถวายปัจจัย และยารักษาโรค พระกุลวัชร วชิรปัญโญจะใช้โอกาสนี้ แนะนำการใช้สมุนไพรไทยรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และแจกยาให้


ทุกวัน พระกุลวัชร วชิรปัญโญ จะจัดนิทรรศการให้ความรู้ตำรับยาสมุนไพรต่าง ๆ และสาธิตการต้มยาสมุนไพรใกล้ตัวให้กับชาวบ้าน ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง และพบอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งท่านเชื่อว่า ช่วยป้องกันรักษา และฟื้นฟูอาการลอง COVID-19


ชาวบ้านที่มารับความรู้ มองว่า สมุนไพรไทยเป็นยาสามัญประจำบ้านในครัวเรือนที่นำมาช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้ ช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบันที่มีราคาแพง แต่ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง


นอกจากให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพรแก่ประชาชนแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนไทยกับเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยและขับเคลื่อนสู่การจัดตั้งให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์ไทย 1 วัด 1 จังหวัด


เหลือระยะทางอีกประมาณ 500 กิโลเมตร จะถึงเป้าหมายกลางจังหวัดเชียงราย แม้การเดินธุดงค์เผยแพร่องค์ความรู้ตำรับยาสมุนไพรไทยครั้งนี้ จะไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของพระสงฆ์ แต่ท่านก็มองว่า ยามประเทศต้องอยู่ในภาวะที่มีโรคระบาดก็ต้องช่วยกัน ทั้งไม่อยากให้คนไทย ทิ้งศาสตร์แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย และสามารถช่วยรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้ ตามแนวทางธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย