"นิด้าโพล" เผย "ชัชชาติ" นำห่างชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.

การเมือง
22 พ.ค. 65
17:00
512
Logo Thai PBS
"นิด้าโพล" เผย "ชัชชาติ" นำห่างชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"นิด้าโพล" สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2,500 คน เรื่อง "22 พ.ค.2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ก่อนเปิดผลโพลเวลา 17.00 น. พบ 50.72% โหวตเลือก "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" นำห่าง "อัศวิน-สุชัชวีร์" ขณะที่ "วิโรจน์" ตามมาเป็นอันดับ 4

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยสำรวจของประชาชน เรื่อง "22 พ.ค.2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม." สำรวจวันที่ 18-21 พ.ค.2565 จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 2,500 คน ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 50.72 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.84 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 10.36 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 10.28 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ)

ขณะที่อันดับ 6 ร้อยละ 4.08 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 3.48 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) อันดับ 8 ร้อยละ 2.76 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย)

และร้อยละ 0.68 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) นายธเนตร วงษา (อิสระ) นายวรัญชัย โชคชนะ (อิสระ) และนายโฆสิต สุวินิจจิต (อิสระ)


เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 45.44 เป็นเพศชาย และร้อยละ 54.56 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.68 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.72 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.36 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.28 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.96 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 92.68 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.20 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.40 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุศาสนา

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง