พนง.ร้องตรวจสอบสหกรณ์ฯ การบินไทย หลังไม่ได้เงินปันผลปี 64 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พนง.ร้องตรวจสอบสหกรณ์ฯ การบินไทย หลังไม่ได้เงินปันผลปี 64

อาชญากรรม
31 พ.ค. 65
10:58
563
Logo Thai PBS
พนง.ร้องตรวจสอบสหกรณ์ฯ การบินไทย หลังไม่ได้เงินปันผลปี 64
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ร้องเรียนยังไม่ได้รับเงินปันผลของปี 2564 และขอให้ตรวจสอบการจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อตั้งสำนักงานใหม่ 150 ล้านบาท ตั้งข้อสังเกตเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หลังตรวจเอกสารสิทธิ หรือสัญญาซื้อขายไม่ได้

วันนี้ ( 31 พ.ค.2565) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ทำหนังสือยื่นเรื่องขอติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบปัญหาร้องเรียน ต่อสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ สมาชิกยังไม่ได้เงินปันผลของปี 2564 ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้ออาคารเก่าพร้อมที่ดินเพื่อตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ที่ใช้เงินมากถึง 150 ล้านบาท และขอความเป็นธรรมให้สมาชิกที่ถูกสหกรณ์สั่งให้พ้นสมาชิกภาพ ทั้งนี้ ทางหน่วยงานเชิญผู้ร้องเข้าไปพูดคุย โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ หรือร่วมรับฟัง

สมาชิกสหกรณ์ฯ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ยังไม่ได้เงินปันผล ทั้งที่ปกติจะได้รับประมาณเดือน ก.พ.ของทุกปี สาเหตุสำคัญอาจเป็นเพราะคณะกรรมการไม่ได้บรรจุวาระการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ในการประชุมใหญ่สามัญปีที่แล้ว แม้จะลงชื่อขอเปิดประชุมวิสามัญ และขอให้กรรมการสหกรณ์เร่งบรรจุวาระดังกล่าวหลายครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผล

 

ส่วนการซื้ออาคารพร้อมที่ดินที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อตั้งสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ ด้วยงบประมาณ 150 ล้านบาท ถูกสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใส เพราะหลังคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่แล้ว คือ ชุดที่ 45 ได้รับอนุมัติวงเงิน 150 ล้านบาทจากที่ประชุมใหญ่ ก็มีการทำสัญญาซื้อขาย ออกแบบ และปรับปรุงอาคารด้วยมติคณะกรรมการหลายรายการ ต่อเนื่องมาจนถึงกรรมการชุดที่ 46

ขณะที่ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานว่า โครงการนี้จัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินที่กำหนดไว้หลายรายการ และยังไม่สามารถตรวจสอบสัญญาซื้อขายและโฉนดที่ดินในธุรกรรมดังกล่าว

 

ผู้ร้องเรียน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยร้องขอนายทะเบียน คือ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ให้ช่วยตรวจสอบประเด็นเหล่านี้แล้วหลายครั้ง แต่ไม่คืบหน้า นอกจากข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการ อีกประเด็นสำคัญ คือ สมาชิกบางส่วนที่ถูกบริษัทการบินไทยเลิกจ้าง ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังสหกรณ์แจ้งให้ปิดยอดหนี้ทั้งหมดภายในเวลาอันสั้น เมื่อไม่ปฏิบัติตามก็ถูกสั่งให้พ้นสมาชิกภาพ

ขณะที่สมาชิกสหกรณ์ในส่วนที่สมัครใจลาออกจากบริษัทการบินไทย กลับไม่ถูกทวงให้ปิดยอดหนี้และก็ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ ผู้ร้องเรียนจึงตั้งข้อสังเกตว่า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เลือกปฏิบัติหรือไม่

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด จัดตั้งมานานกว่า 40 ปี เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่า 20,000 คน มีทุนดำเนินงานมากกว่า 40,000 ล้านบาท ไทยพีบีเอสติดต่อขอสัมภาษณ์กรรมการสหกรณ์ หรือผู้แทน แต่ไม่มีรับการตอบรับหรือติดต่อกลับ

ล่าสุดคณะกรรมการสหกรณ์ จัดประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวานนี้ (30 พ.ค.) มีข้อมูลว่าสหกรณ์เตรียมจะจ่ายปันผลให้สมาชิกในวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย.2565) จึงต้องติดตามว่าสมาชิกจะได้รับเงินปันผลจริงหรือไม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง