กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง 12 สมาชิกสภาเมืองพัทยา

การเมือง
31 พ.ค. 65
16:14
1,121
Logo Thai PBS
 กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง 12 สมาชิกสภาเมืองพัทยา
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 คน ครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้งแล้ว

วันนี้ (31 พ.ค.2565) ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไปแล้ว นั้น

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผล การตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวน 12 คน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 คนซึ่งครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้งแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง