ครม.เคาะ 3,566 ล้านจ้างงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 68,350 อัตรา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เคาะ 3,566 ล้านจ้างงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 68,350 อัตรา

สังคม
14 มิ.ย. 65
16:56
464
Logo Thai PBS
ครม.เคาะ 3,566 ล้านจ้างงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 68,350 อัตรา
ครม.อนุมัติวงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ขับเคลื่อน "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ครอบคลุม 7,435 ตำบลใน 77 จังหวัด หวังจ้างบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน กว่า 68,350 คน คาดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาทต่อเดือน เริ่มก.ค.-ก.ย.นี้

วันนี้ (14 มิ.ย.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐ มนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ใน 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดวงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ตั้งเป้าเกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่ไม่น้อยกว่า 68,350 คน เศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาทต่อเดือน

กลุ่มเป้าหมาย คือบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ประชาชนในพื้นที่ สถาบันอุดมศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมและภาคส่วนต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 กิจกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำบลทั่วประเทศ 77 จังหวัด 

การจ้างงานพื้นที่ 3,000 ตำบล ต่อยอดจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 8 คนต่อตำบลประกอบด้วยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน5 ปีจำนวน 4 คนต่อตำบล และผู้ที่ถูกเลิกจ้างและประชาชนในพื้นที่จำนวน 4 คนต่อตำบล

พื้นที่ 4,435 ตำบลใหม่ จำนวน 10 คนต่อตำบล ประกอบด้วยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 5 คนต่อตำบลและผู้ที่ถูกเลิกจ้างประชาชนในพื้นที่ 5 คนต่อตำบล ทั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.นี้

นายธนกร กล่าวว่า คาดว่าจะมีกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ไม่น้อยกว่า 15,000 กิจกรรมเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนไม่น้อยกว่า 4,500 รายการ