เช็กวิธีรับสิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 5

เศรษฐกิจ
26 ก.ค. 65
15:25
20,390
Logo Thai PBS
เช็กวิธีรับสิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 5
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กระทรวงการคลังเปิดรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการ "คนละครึ่ง" เฟส 5 สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิเฟส 4 รวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ

วันนี้ (26 ก.ค.2565) นายพรชัย ฐีระเวช ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยวิธีการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยมีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังนี้

การลงทะเบียน-การใช้จ่าย

1. ผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565 โดยจะต้องใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการ ครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย.2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการเฟส 5

2. ประชาชนทั่วไปนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องดำเนินการ ดังนี้

2.1 ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565

2.2 ประชาชนที่ไม่เคยได้สิทธิ หรือไม่เคยใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565

ทั้งนี้ ประชาชนต้องยืนยันสิทธิก่อนวันที่ 1 ก.ย.2565 และต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย.2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
- มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค.2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ
- ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

ยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิครั้งแรก

ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย

ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีก

ส่วนการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00-22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปฯ ถุงเงิน แล้ว และต้องการเข้าร่วมโครงการต่อไป จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปฯ ถุงเงิน ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่น สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

 

อ่านข่าวอื่นๆ

ข่าวดี! ครม.เคาะ "คนละครึ่งเฟส 5" คนละ 800 บาท

กบน.ตรึงราคา "น้ำมันดีเซล" ลิตรละ 35 บาท ถึงสิ้นเดือน ก.ค.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง