เตือน 8 จังหวัดริม "แม่น้ำโขง" เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง 8 ส.ค.นี้

ภัยพิบัติ
31 ก.ค. 65
11:36
4,005
Logo Thai PBS
เตือน 8 จังหวัดริม "แม่น้ำโขง" เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง 8 ส.ค.นี้
กอนช.เตือน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.-8 ส.ค.นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เตือนเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง หลังจากติดตามสถานการณ์พบว่า ระดับน้ำที่สถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงวันที่ 27-28 ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.24 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้น 1,090 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ประกอบกับคาดการณ์จะมีฝนตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 31 ก.ค.-8 ส.ค.นี้

กอนช.ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่า

1.สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำ 3.22 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.58 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค. ประมาณ 1-1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

2.สถานีเชียงคาน จ.เลย ปัจจุบันระดับน้ำ 5.59 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.41 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 2-3 ส.ค. ประมาณ 0.8-1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

3.ตั้งแต่สถานีหนองคาย จ.หนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 6.5 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 5-8 ส.ค. ประมาณ 0.8-1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนใน จ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง