เริ่มวันนี้ ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB กลุ่มเปราะบาง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เริ่มวันนี้ ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB กลุ่มเปราะบาง

สังคม
1 ส.ค. 65
07:05
537
Logo Thai PBS
เริ่มวันนี้ ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB กลุ่มเปราะบาง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เริ่มวันนี้ 1 ส.ค. ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำขอรับการฉีด LAAB ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ได้ที่สถานพยาบาลซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด หวังช่วยลดป่วยหนัก และเสียชีวิตจากโควิด-19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชาชนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ต่ำหรือผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ สามารถติดต่อเข้ารับการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ Long Acting Antibody (LAAB) ได้ที่สถานพยาบาล ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2565 เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ได้สั่งการไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ให้สำรวจเพื่อทำทะเบียนรายชื่อและจำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การรับ LAAB ในแต่ละสถานพยาบาลทุกสังกัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันจาก LAAB อย่างทั่วถึง ซึ่ง LAAB สามารถออกฤทธิ์ลบล้างเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและการกลายพันธุ์ในขณะนี้ได้

สำหรับ LAAB เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่แตกต่างจากวัคซีน โดยจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายระยะแรก เช่น ผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต (ฟอกไต) ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าว สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับการพิจารณาในการเสริมภูมิคุ้มกันโควิดด้วย LAAB ได้

เมื่อเริ่มเสริมภูมิคุ้มกันด้วย LAAB ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกแล้ว สธ.จะเร่งพิจารณา เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป โดยรัฐบาลตั้งเป้าทุกรายจะต้องได้รับภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้จากการคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำในประเทศไทยอยู่ที่ 500,000 คน ประกอบด้วย

  • ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และฉายแสงประมาณ 200,000 คน
  • ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องได้รับยากดภูมิขนาดสูง ประมาณ 10,000 คน
  • ผู้ป่วยโรคข้อที่ต้องรักษาด้วยการใช้ยากดภูมิ ประมาณ 10,000 คน
  • ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำอื่นๆ ประมาณ 80,000 คน
  • ผู้ป่วยไตวายประมาณ 200,000 คน  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง