ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย "นิพนธ์" พ้น รมช.มหาดไทยหรือไม่ 14 ก.ย. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย "นิพนธ์" พ้น รมช.มหาดไทยหรือไม่ 14 ก.ย.

การเมือง
24 ส.ค. 65
14:27
242
Logo Thai PBS
ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย "นิพนธ์" พ้น รมช.มหาดไทยหรือไม่ 14 ก.ย.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย "นิพนธ์ บุญญามณี" พ้นตำแหน่ง รมช.มหาดไทย หรือไม่ ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ ระบุ คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

วันนี้ (24 ส.ค.65) ศาลรัฐธรรมนูญ รายงานว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 98 (8) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 22/2564)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ กรณีนายนิพนธ์ บุญญามณี (ผู้ถูกร้อง) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2528/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (8) อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรี ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 17 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญอภิปราย เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า

คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง