กรมศิลป์ ใช้วิทยาศาสตร์ซ่อม "คัมภีร์อัลกุรอาน" 70 เล่ม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมศิลป์ ใช้วิทยาศาสตร์ซ่อม "คัมภีร์อัลกุรอาน" 70 เล่ม

Logo Thai PBS
กรมศิลป์ ใช้วิทยาศาสตร์ซ่อม "คัมภีร์อัลกุรอาน" 70 เล่ม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมศิลปากร อนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน ทรงคุณค่า 70 เล่ม และศิลปวัตถุโบราณของชาวมุสลิม ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เตรียมนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส

วันนี้ (29 ส.ค.2565) นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ในพื้นที่ของโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส หลังจากดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2557-2564 

โครงการนี้มี สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ รับผิดชอบในการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน และศิลปวัตถุ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อดูแลรักษาซ่อมแซม คัมภีร์อัลกุรอาน รวม 70 เล่ม 

รวมถึงศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาอิสลาม ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทไม้ ทองเหลือง เซรามิก เครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ปืนโลหะ มีด กริช 

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

 

สำหรับการซ่อมแซมคัมภีร์อัลกุรอานที่มีการชำรุด และมีอายุยาวนาน ต้องมีการการควบคุมความชื้นในตู้จัดแสดงชั่วคราว เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในตู้จัดแสดง และต้องใช้ความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำลบ 18 องศาเซลเซียส

การดำเนินงานในพื้นที่ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจากชาวมุสลิมในพื้นที่ และชุมชนมุสลิมใกล้เคียง สามารถสร้างบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาอิสลาม 

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

 

และหากเปิดให้บริการแล้ว จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน และมรดกวัฒนธรรมอิสลาม ตลอดจนเป็นสถานที่จัดเก็บและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้มาตรฐานสากล  

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง