9,000 อัตรา รพ.สต.เคว้งช่วงเปลี่ยนย้ายสังกัด อบจ.

สังคม
27 ก.ย. 65
19:16
1,013
Logo Thai PBS
9,000 อัตรา รพ.สต.เคว้งช่วงเปลี่ยนย้ายสังกัด อบจ.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สธ.ตั้งทีมติดตามกระบวนการถ่ายโอน รพ.สต. 3,264 แห่ง ไปสังกัด อบจ. โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานช่วงเปลี่ยนผ่าน ระบุพนักงานกระทรวงฯ และจ้างเหมารวมกว่า 9,000 คน ยังต้องรอหลักเกณฑ์การจ้างจาก อบจ.ก่อน

วันนี้ (27 ก.ย.2565) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 3,264 แห่ง บุคลากรรวม 21,879 คน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใน 49 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ต.ค.นี้ 

กระทรวงสาธารณสุข มีคณะทำงานดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านบุคลากร ทรัพย์สิน และงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยบุคลากรที่จะต้องโอนย้ายไปสังกัด อบจ. แยกตามประเภทการจ้างงาน พบว่า เป็นข้าราชการ 11,552 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4,751 คน จ้างเหมาบริการ 4,443 คน ลูกจ้างชั่วคราว 408 คน ลูกจ้างประจำ 23 คน และพนักงานราชการ 8 คน

ในส่วนของพนักงาน สธ.จ้างเหมาบริการ และลูกจ้างชั่วคราว รวมกว่า 9,000 คน เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจแล้ว สธ.จะไม่สามารถจ้างงานต่อได้ เนื่องจากจะขัดกับระเบียบงบฯ จึงต้องรอหลักเกณฑ์ของ อบจ.ในการจ้างงานกลุ่มนี้

อ่านข่าวเพิ่ม รพ.สต.ช่วยชุมชนเข้าถึงวัคซีนง่ายขึ้น อสม.ด่านหน้ารับมือโควิด

 

ยันช่วงเปลี่ยนผ่านงาน-ไม่กระทบงานบริการ

นพ.สุระ กล่าวต่อว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนภารกิจ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามกระบวนการในการถ่ายโอนทั้งด้านบุคลากร ทรัพย์สิน และภารกิจการบริการ โดยเฉพาะกรณีการจ้างงานบุคลากรกว่า 9,000 คนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ สธ.จะประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการประชาชน

ส่วนกรณีบุคลากรที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอน จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน โดยจังหวัดที่มีบุคลากรไม่ประสงค์ถ่ายโอนขอให้แสดงความจำนงเลือกหน่วยงานเพื่อไปปฏิบัติงาน

เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะเสนอ อ.ก.พ.สป. และ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังไปยังหน่วยงานอื่นตามความประสงค์ และจัดทำคำสั่งย้ายบุคลากรต่อไป ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ สามารถแจ้งต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อนุมัติงบฯ จ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม.-อสส.คนละ 500 บาท 2 เดือน

อนุมัติงบกลาง 986 ล้าน หนุนค่าตอบแทนบุคลากรการแพทย์-สธ.เพิ่มเติม

เปิดแผนคุมโควิด-19 หลังเป็นโรคเฝ้าระวัง 1 ต.ค.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง