นักวิชาการมองต่างมุม ปม 8 ปี นายกฯ

การเมือง
30 ก.ย. 65
06:54
722
Logo Thai PBS
นักวิชาการมองต่างมุม ปม 8 ปี นายกฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
2 นักวิชาการ มองต่าง เรื่องเงื่อนเวลา เกี่ยวกับปม 8 ปีวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กรณีเรื่องเงื่อนเวลาเกี่ยวกับปม 8 ปี วาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีความเห็นต่างว่านับเวลาครบ 8 ปีอย่างไร และศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวออกมาอย่างไร

ผศ.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินทางออกตามหลักวิชาการ 3 รูปแบบ คือเริ่มตั้งแต่ปี 2557 หรือ 2560 หรือ 2562 แต่ถ้าให้วิเคราะห์ผลคำวิจนิจฉัย แนวโน้มน่าจะเป็นปี 2560 และไปครบปี 2568 หรือ 2562 อยู่ถึง 2570

แต่ไม่ว่าจะหน้าไหนก็อาจมีนัยบางอย่างและอาจมีคนไม่พอใจ ศาลฯจะมีบทบาทสำคัญ ที่จะเคลียร์ให้คลายข้อสงสัย ส่วนตัวไม่คิดว่าศาลฯจะบอกแค่ครบวาระหรือไม่ แต่น่าจะมีคำวินิจฉัยที่มีรายละเอียดออกมาด้วย

 

ด้านนายสติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ประเมินว่า มีโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะกลับมาทำหน้าที่ต่อมากกว่าที่จะพ้นจากตำแหน่งไป รวมถึงสิ่งที่กลับมาแล้วต้องรีบดำเนินการคือ ความไม่ชัดเจนเรื่องผู้นำตัวจริงเพราะใช้ผู้นำชั่วคราวนำรัฐ

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลมีความเห็นต่าง เพราะมองไปถึงสนามเลือกตั้ง ไม่มองเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องมาสมานรอยร้าวสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและต้องวางอนาคตทางการเมืองของตัวเอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง