ใช้งบตามจริง? ทต.พิมาย 200 คนดูงาน-แวะเที่ยวน้ำตกพลิ้ว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ใช้งบตามจริง? ทต.พิมาย 200 คนดูงาน-แวะเที่ยวน้ำตกพลิ้ว

การเมือง
15 พ.ย. 65
15:33
981
Logo Thai PBS
ใช้งบตามจริง? ทต.พิมาย 200 คนดูงาน-แวะเที่ยวน้ำตกพลิ้ว
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ปปช.นครราชสีมา รับสอบข้อเท็จจริง ทต.พิมาย พาผู้นำชุมชน 200 คนดูงานจันทบุรี-สระแก้ว แต่มีแถมทริปล่องเรือ เที่ยวน้ำตก พบใช้งบ 351,200 บาทตามจริง โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ

วันนี้ (15 พ.ย.2565) นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการใช้งบจำนวนมากของเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ เครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย.นี้ จ.จันทบุรี และสระแก้ว โดยใช้งบมากถึง 500,000 บาท

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเทศบาลตำบลพิมาย ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ระหว่างวันที่ 4 -6 ก.ย.ที่ผ่านมา พื้นที่ จ.จันทบุรี และสระแก้ว

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล เครือข่ายผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ 199 คน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความปรองดอง ความรักความสามัคคีเป็นหมู่คณะ โดยใช้งบใช้จ่ายจริง 351,200 บาท

ส่วนที่เป็นประเด็นทางสังคมโซเชียล มีการท่องเที่ยวน้ำตกพลิ้ว เนื่องจากมีการเดินทางไปถึงก่อนกำหนดจะมีการเข้าประชุมรับฟังการบรรยายใน จ.จันทบุรี

คณะจึงได้แวะพักบริเวณดังกล่าว และการล่องแพเปียก เป็นกิจกรรมที่ทางโฮมสเตย์ จัดไว้ให้เป็นบริการเสริมภาพที่ปรากฏออกไปอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนหลังเวลา 16.30 น.

ในส่วนของงบใช้จ่ายตามที่สื่อเสนอ ก็ไม่เป็นความจริง ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการอย่างถูกต้อง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญต่าง ๆ จากการตรวจสอบเบื้องต้น และจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดระเบียบ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง