"ชวน" ชี้แจง ส.ส.เขตลาออก ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม เหตุอายุสภาฯเหลือไม่ถึง 180 วัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ชวน" ชี้แจง ส.ส.เขตลาออก ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม เหตุอายุสภาฯเหลือไม่ถึง 180 วัน

การเมือง
15 ธ.ค. 65
09:58
158
Logo Thai PBS
"ชวน" ชี้แจง ส.ส.เขตลาออก ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม เหตุอายุสภาฯเหลือไม่ถึง 180 วัน
"ชวน" ปธ.สภาฯ ชี้แจง ส.ส.เขต ลาออก ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม เหตุอายุสภาฯเหลือไม่ถึง 180 วัน

วันนี้ (15 ธ.ค.2565) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจง 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สืบเนื่องจากการที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลาออกจากตำแหน่งและคาดว่าจะมีการทยอยลาออกในช่วงปลายของสภาผู้แทนราษฎรนั้น อาจมีความสงสัยว่าในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบเขตลาออกนั้น จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่

โดยที่บทบัญญัติมาตรา 105 (1) ของรัฐธรรมนูญ วางหลักว่าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบเขตว่างลง และอายุของสภาผู้แทนราษฎรเหลือไม่ถึง 180 วัน ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

ดังนั้น การลาออกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตในช่วงนี้ จึงไม่ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม เนื่องจากสภามีอายุเหลือไม่ถึง 180 วันโดยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ รวมทั้งการผ่านร่างกฎหมายได้ตามปกติ

ประเด็นที่ 2 ตามที่สำนักบริการทางการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งในส่วนของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และแม่บ้าน ร้านค้า กราบเรียนเพื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบนั้น พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ ในเดือน ต.ค.มีผู้ติดเชื้อจำนวนรวม 50 คน เดือน พ.ย.จำนวน 75 และในช่วง วันที่ 1 - 9 ธ.ค.มีผู้ติดเชื้อแล้ว 18 คน จึงขอแสดงความห่วงใยแก่ผู้ติดเชื้อทุกท่าน และขอให้บุคลากรทุกระดับในสภา ยังคงระมัดระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เปิดหน้าเต็มตัว ส.ส.ยื่นใบลาออกรัว ๆ 31 คน มีผล 15 ธ.ค.นี้