สหรัฐฯ เร่งศึกษาความเสี่ยงจากวัคซีนโควิด 2 สายพันธุ์

ต่างประเทศ
27 ม.ค. 66
06:39
165
Logo Thai PBS
สหรัฐฯ เร่งศึกษาความเสี่ยงจากวัคซีนโควิด 2 สายพันธุ์
สหรัฐฯ เร่งศึกษาความเสี่ยงจากวัคซีนโควิด 2 สายพันธุ์ และยังคงสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ต่อไป เนื่องจากพบว่าป้องกันการป่วยได้ดี

วันนี้ (27 ม.ค.2566) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) เปิดเผยว่า พบความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก ในผู้สูงอายุที่อาจเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นแบบ 2 สายพันธุ์ หรือ bivalent ของไฟเซอร์-บีออนเทค แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่แน่นหนาเท่าไรนัก เนื่องจากพบสถิติในฐานข้อมูลของ CDC เพียงแหล่งเดียว

ขณะที่ฐานข้อมูลสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ที่ติดตามสถิติความปลอดภัยของวัคซีน อีก 2 แหล่ง ไม่พบความเชื่อมโยงดังกล่าว ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้มีขึ้นระหว่างการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ FDA เกี่ยวกับนโยบายด้านวัคซีน

ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เปิดเผยว่า พบความเป็นไปได้ว่าผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับวัคซีนชนิดใหม่นี้ อาจเสี่ยงเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน จากฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยวัคซีน แต่ยังไม่สามารถระบุถึงความเสี่ยงทางการแพทย์อย่างชัดเจน และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราการเกิดสโตรกลดลง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญติดตามตรวจสอบ

จากข้อมูลอัตราการเกิด ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนื่องจากพบว่าผู้ที่พบปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อม ๆ กับวัคซีนโควิด-19 ตัวใหม่นี้ จึงอาจเป็นไปได้ว่า ถือเป็นปัจจัยร่วม ซึ่งจะต้องศึกษาต่อไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฉีดวัคซีนทั้งสองชนิดพร้อมกัน

ขณะที่ทางการสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นดังกล่าวต่อไป เนื่องจากข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ลดโอกาสการป่วยได้ถึงครึ่งหนึ่ง รวมทั้งสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน XBB.1.5 ที่กำลังระบาดอยู่ด้วย