"วราวุธ" รับลูกสั่งสอบ 5 ปมหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่

Logo Thai PBS
"วราวุธ" รับลูกสั่งสอบ 5 ปมหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่
"วราวุธ" กำชับอธิบดีกรมอุทยานฯ ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปมถูกเครือข่ายเขาใหญตั้งคำถาม 5 เรื่องที่ถูกร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

วันนี้ (6 ก.พ.2566) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนเครือโดยกลุ่มเครือข่ายผู้รักเขาใหญ่ ที่ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวม 5 ประเด็น ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน 30 วัน มีสมาคมและองค์กรอนุรักษ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

นายวราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้ได้กำชับให้ นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด

หากพบมีความผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทั้งทางวินัย ระเบียบราชการ และกฎหมาย เพื่อคลายข้อสงสัยของประชาชนในพื้นที่ จึงอยากขอประชาชนมีความไว้วางใจในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

สำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวจากเครือช่ายผู้รักเขาใหญ่ นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย สมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็น กลุ่มยามเฝ้าป่าเขาใหญ่ กลุ่มรักษ์ลำตะคอง และเครือข่ายผู้รักเขาใหญ่ มี 5 ประเด็น คือ

ขอให้ตรวจสอบบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่อนุรักษ์ (หน่วยเขาแหลม) ที่เป็นเขตหวงห้าม นำรถแทรกเตอร์รับจ้างเหมาตัดหญ้าผิดหลักวิชาการและไม่มีงานวิจัยรองรับ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สำคัญผู้รับเหมางานมีความสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานเขาใหญ่ (PAC) จึงตั้งบริษัทขึ้นมารับเหมางานอาจไม่โปร่งใส

นอกจากนี้ ใช้เงินบริจาคศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ผิดวัตถุประสงค์ จึงขอให้มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการตรวจนับ เพื่อความโปร่งใสจัดการเงินของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ (ปลัดจ่าง) จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดในเขตอุทยานแห่งชาติ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อ้างว่าเป็นสวัสติการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจน 

ขอให้ยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน (PAC) หลังพบมีหนึ่งในคณะกรรม การเข้าไปหาผลประโยชน์ ควรเปิดให้คัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาบริหารงานแทนเพื่อความโปร่งใส และสุดท้ายขอให้ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินของหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ เนื่องจากเห็นความผิดปกติหลายอย่าง เช่น การให้บริการบ้านพักและเก็บเงินจากนักท่องเที่ยว ด้วยการให้แขกที่มาพักโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ถือมีความผิดปกติอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา กรมอุทยานฯได้ออกเอกสารชี้แจงใน 5 ประเด็นมาแล้ว เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน มีวาระในตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งหมดวาระตามคำสั่ง 6 พ.ย.นี้ 

ส่วนโครงการปรับปรุงทุ่งหญ้าวงเงิน  3 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรุงทุ่งหญ้าจำนวน 2,488 ไร่ วงเงิน 2,910,960 บาท และจ้างเหมาจัดทำโป่งเทียม จำนวน 27 โป่ง งบ 216,000 บาท ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ ยู่ คี้ เป็นผู้ชนะการประมูลงานเมื่อ 29 ก.ย.2564 ตกลงจ้างปรับปรุงทุ่งหญ้า เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวน 2,488 ไร่ จำนวนเงินตามสัญญา 2.7 ล้านบาท กำหนดจ่าย 2 งวด

โดยเริ่มทำงานภายในวันที่ 30 ก.ย.2565 และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ธ.ค.2565 โดยการปฏิบัติงานในพื้นที่ 6 แหล่ง คือ ทุ่งหญ้าบริเวณคลองอีเฒ่า ค่ายสุรัสวดี ทุ่งกวาง อ่างเก็บน้ำสายศร เขาเขียว และเขาแหลม