รฟท.แจงปม "พ.ต.อ.ทวี" กังขาที่ดิน 5,083 ไร่เขากระโดง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รฟท.แจงปม "พ.ต.อ.ทวี" กังขาที่ดิน 5,083 ไร่เขากระโดง

การเมือง
16 ก.พ. 66
10:12
238
Logo Thai PBS
รฟท.แจงปม "พ.ต.อ.ทวี" กังขาที่ดิน 5,083 ไร่เขากระโดง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
รฟท.แจงปม "พ.ต.อ.ทวี" กังขาปมที่ดิน 5,083 ไร่เขากระโดง จ.บุรีรมัย์ ชี้ยังมีปัญหาโต้แย้งกรรมสิทธิ จึงไม่ได้บันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ของรฟท.ยันไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร

จากกรณี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง จากพรรคประชาชาติ อภิปรายพาดพิงถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในการประชุมอภิปรายตามมาตรา 152 

วันนี้ (16 ก.พ.2566) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ส่งเอกสารชี้แจงระบุว่า  การกำหนดรายละเอียดในทะเบียนบัญชีสินทรัพย์กรณีที่จะต้องส่งให้กับคณะกรรมาธิการงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

​“ข้อ 7 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์
ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้

  • มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
  •  กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ”

​ที่ดินจำนวน 69.19 ไร่ ตามที่พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงนั้น เป็นเส้นทางเดินรถแยกจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ เข้าไปยังที่ดินการรถไฟ  บริเวณเขากระโดง ไม่มีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ มีข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน การรถไฟฯ จึงสามารถบันทึกรายการดังกล่าวลงในบัญชีสินทรัพย์ของการรถไฟ จำนวน 69.19 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 และ สตง. ไม่ได้ท้วงติงโต้แย้งในประเด็นนี้

อ่านข่าวเพิ่ม "ทวี" ไล่บี้สัญญาทางด่วนเอื้อเอกชน-ปมที่ดินฮุบสิทธิชาวบ้าน

แจงที่ดิน 5,083 ไร่ยังมีข้อโต้แย้ง

​สำหรับพื้นที่ที่เหลือในจำนวน 5,083 ไร่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า การรถไฟฯ ไม่ได้บันทึกทะเบียนสินทรัพย์เป็นที่ดินที่ยังมีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ และอยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิ จึงเป็นกรณีที่ยังไม่สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการที่ดินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

ทำให้ไม่สามารถลงบันทึกในทะเบียนสิน ทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ได้ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิต่อศาลปกครองกลางไปแล้ว ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีทรัพย์สินหรือหลักฐานอื่นใด จำนวน 5,083 ไร่  

การรถไฟฯ ได้จัดเก็บหลักฐานในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย
• พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี พุทธศักราช 2462 ประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2462 โดยมี
การจัดเก็บแผนที่อยู่ที่ กระทรวงเกษตราธิการ ที่ว่าการกรมรถไฟหลวง และศาลารัฐบาล มณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุบลราชธานี
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2464 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2464
• รวมถึงเอกสารการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินดังกล่าว
​เนื่องจากที่ดินดังกล่าว มีการออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ

โดยการรถไฟฯ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล เมื่อกระบวนการพิสูจน์สิทธิเสร็จสิ้น หรือคดีถึงที่สุดแล้ว การรถไฟฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาและจะได้ดำเนินการตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 

สำหรับที่ดินรถไฟเส้นทางพังงา–ท่านุ่น ข้อเท็จจริงปรากฎว่า บริเวณดังกล่าวมีพื้นที่รวม905 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ประมาณ 251 ไร่ กรณีนี้จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับพื้นที่เขากระโดง ที่ได้มีการบันทึกรายการทะเบียนสินทรัพย์สำหรับที่ดินบางส่วนแล้ว ซึ่งยังคงมีที่ดินอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีการพิสูจน์สิทธิในชั้นศาล เมื่อกระบวนการพิสูจน์สิทธิเสร็จสิ้น จึงจะนำมาบันทึกในรายการทรัพย์สิน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 ต่อไป

ยืนยันว่าได้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบ และขั้นตอนของกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ดำเนินการอย่างอิสระตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ โดยเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กร และประเทศชาติเป็นสำคัญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวจสอบนอมินี “เยาวราช-สัมพันธวงศ์-รัชดา-ห้วยขวาง” สกัดทุนสีเทา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง