นักท่องเที่ยวจีน ความหวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่

เศรษฐกิจ
18 ก.พ. 66
14:35
266
Logo Thai PBS
นักท่องเที่ยวจีน ความหวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวจีนถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหลักของ จ.เชียงใหม่ เพราะก่อนสถานการณ์โควิดระบาดที่ จ.เชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวจีนเกือบ 2 ล้านคน หลังจีนเปิดประเทศจึงเป็นความหวังว่าเศรษฐกิจของเมืองจะกลับมาฟื้นเป็นปกติ

ความคึกคักบนถนนคนเดินท่าแพ คือ ภาพสะท้อนการท่องเที่ยวเชียงใหม่ แม้นักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก อย่างกรุ๊ปทัวร์จีนยังไม่เข้ามา

อย่างเช่นร้านค้านี้ที่ขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่บอกว่า นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาขายได้ดีขึ้น สินค้าต่าง ๆ ก็ติดป้ายราคาบอกเป็นภาษาจีนด้วย

ขณะที่ร้านนวดแผนไทย ก็กลับมาเปิดเต็มรูปแบบ เริ่มกลับมาคึกคักขึ้น และพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมมาใช้บริการนวด


แม้ธุรกิจอื่น ๆ จะพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน แต่กลุ่มบริษัททัวร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของการท่องเที่ยวก็ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร บอกว่าอาจต้องใช้เวลาถึงปลายปี การท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ถึงจะเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจน

ก่อนสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวบินจากจีน 19 เส้นทาง มีนักท่องเที่ยวจีน 1.78 ล้านคน การกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มสุดท้ายที่จะเป็นภาพสะท้อนของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือไม่