กกต.ประกาศ "จำนวน ส.ส.- แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต"

การเมือง
16 มี.ค. 66
15:58
5,494
Logo Thai PBS
กกต.ประกาศ "จำนวน ส.ส.- แบ่งเขตเลือกตั้ง  400 เขต"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.ส่งประกาศจำนวน ส.ส.ในแต่ละจังหวัดและการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขต ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษามี 78 หน้า

วันนี้ (16 มี.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสาร ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งวันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวน ส.ส.แบบเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่จัดขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ กกต.ได้มีมติแล้ว ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ โดย กกต.ได้เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะส่งเรื่องดังกล่าวไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีทั้งหมด 78 หน้า มีเนื้อหาการประกาศท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง