ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ "ส.ส.- ส.ว. - ขรก.การเมือง" ช่วยหาเสียงท้องถิ่นได้

การเมือง
20 มี.ค. 66
13:13
3,545
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ "ส.ส.- ส.ว. - ขรก.การเมือง" ช่วยหาเสียงท้องถิ่นได้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระบุ "ส.ส. - ส.ว. - ขรก.การเมือง" สามารถช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ หาก กกต.พบการใช้อำนาจกลั่นแกล้งสามารถสั่งให้ยุติได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 มี.ค.2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ การประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีการปรับแก้ให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้

โดยในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใดใดโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด ให้ คณะ กกต. หรือ กกต. หรือผู้อำนวยการตั้งประจำจังหวัด หรือกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งยุติหรือสั่งระงับการกระทำนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง