สถานทูตฯ ส่งสารถึง "คนจีน" การันตีเที่ยวไทยปลอดภัย

สังคม
24 มี.ค. 66
12:25
390
Logo Thai PBS
สถานทูตฯ ส่งสารถึง "คนจีน" การันตีเที่ยวไทยปลอดภัย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์จีนแสดงความคิดเห็นกังวลถึงความปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ยืนยัน ไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่

หลังจากเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวจีนก็เดินทางมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งดารา นักแสดงชื่อดัง แต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอย่าง Weibo มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ขณะที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางคนยังวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาเที่ยวประเทศไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายแพงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จีนบางคนเข้าไปตอบโต้ว่า ยังชอบมาประเทศไทย เพราะเป็นประเทศที่น่าอยู่ และสวยงาม 

ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ชี้แจงว่า ไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และการสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ สำหรับเนื้อหาหรือความคิดเห็นต่อความไม่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั้น

นับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไทยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน รวมทั้งได้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลและแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อตำรวจท่องเที่ยวที่พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าใจความห่วงกังวลในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีขอให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยให้ความสำคัญและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่งสะท้อนได้จากการที่ประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก และมีหลายเมืองที่ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีความปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง