สธ.เฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด ยังไม่พบ XBB.1.16 จากอินเดีย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สธ.เฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด ยังไม่พบ XBB.1.16 จากอินเดีย

สังคม
30 มี.ค. 66
16:14
206
Logo Thai PBS
สธ.เฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด ยังไม่พบ XBB.1.16 จากอินเดีย
สธ.เฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ยังไม่พบ XBB.1.16 จากอินเดีย รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดพร้อมไข้หวัดใหญ่ เร่งฉีด LAAB กลุ่มเสี่ยงในบ้านพักคนชรา ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยฟอกไต ภายใน พ.ค.นี้ ลดอัตราเสียชีวิตสูง 48%

วันนี้ (30 มี.ค.2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลง เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยข้อมูลวันที่ 19-25 มี.ค.2566 พบผู้ป่วยรายใหม่ 150 คน เฉลี่ย 21 คนต่อวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 30 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 19 คน และผู้เสียชีวิต 6 คน เฉลี่ย 1 คนต่อวัน

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียชีวิตทั้งหมดยังเป็นกลุ่ม 608 และส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับเกิน 3 เดือน ส่วนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ซึ่งฉีดไปแล้วกว่า 60,000 คน พบว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง ที่สำคัญช่วยลดอัตราเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือ LAAB และในกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19 พบว่าช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ประมาณ 1 ใน 4 จึงให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เร่งรัดการฉีด LAAB ให้กับกลุ่มเสี่ยงในบ้านพักคนชรา ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยฟอกไต โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพกำกับติดตามให้เสร็จก่อนช่วงเดือน พ.ค.นี้ พร้อมกับรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มอื่นควบคู่กันไป

“สถานการณ์โรคโควิด-19 ขณะนี้เริ่มมีลักษณะใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่ คือ จะมีการระบาดในช่วงหน้าฝน เดือน พ.ค.- มิ.ย.จึงให้มีการทบทวนมาตรการทั้งการเฝ้าระวังสอบสวนโรค"

ส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ แนวทางการรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีน จะเน้นฉีดในกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1-2 เข็ม ซึ่งคณะกรรมการวัคซีนจะพิจารณาออกแนวทางคำแนะนำให้เหมาะสมต่อไป

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า สำหรับการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย สายพันธุ์ที่พบมากสุดยังเป็น BA.2.75 แต่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.5 และ XBB.1.9.1 มีแนวโน้มสูงขึ้น

ส่วนสายพันธุ์ XBB.1.16 ที่พบในประเทศอินเดียและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีตำแหน่งกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกันทั้งจากการติดเชื้อธรรมชาติและจากวัคซีน มีการเติบโตสูงกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าจะส่งผลต่อความรุนแรงของโรค และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักในที่สุด ขณะนี้ยังไม่พบ XBB.1.16 ในประเทศไทย

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง