รอด! มติศาล รธน.ไม่รับคำร้อง"ศักดิ์สยาม" แปรญัติงบเอื้อบริษัท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รอด! มติศาล รธน.ไม่รับคำร้อง"ศักดิ์สยาม" แปรญัติงบเอื้อบริษัท

การเมือง
31 มี.ค. 66
12:32
2,018
Logo Thai PBS
รอด! มติศาล รธน.ไม่รับคำร้อง"ศักดิ์สยาม" แปรญัติงบเอื้อบริษัท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" แปรญัตติงบฯ เอื้อบริษัทตัวเอง

วันนี้ (31 มี.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารกรณีนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล และส.ส. รวม 47 คน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ยื่นคำร้องเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม

กรณีที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นผู้เสนองบประมาณของกระทรวงคมนาคม ผู้พิจารณา และคณะกรรมาธิการ ที่มีส่วนโดยทางตรงและทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น ที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น

อ่านข่าวเพิ่ม ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง "ศักดิ์สยาม" หยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม

เนื่องจากกรณีดังกล่าวน่าเชื่อได้ว่านายศักดิ์สยาม ใช้สถานะการเป็นรมว.คมนา คม และกรรมาธิการ ใช้อำนาจในตำแหน่งดังกล่าวจัดทำ หรือให้ความเห็นชอบโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐ โดยมีเจตนาพิเศษส่งผลทำให้ หจก.ฯ และบริษัทที่บริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยรับงานเข้าเป็นคู่สัญ ญากับกระทรวงคมนาคม อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า การยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม ต้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา

เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เสนอ แปรญัตติ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันมีส่วนไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น และเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (7)

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายค้านล่าชื่อส่งศาลตัดสิทธิ "ศักดิ์สยาม" ลงเลือกตั้ง

"ชูวิทย์" งัดหลักฐานปมเงินบริจาคยื่น กกต.ยุบพรรคภูมิใจไทย

ศาลปกครองพิพากษากรมที่ดินละเลยปฏิบัติหน้าที่ ปมที่ดินเขากระโดง

"ศักดิ์สยาม" ขอเลื่อนส่งเอกสารชี้แจงคำร้องวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีออกไป 30 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง