ปรับโฉม “ตุ๊กตาสัตว์แก้บน” สายมูสู่วัสดุรักษ์โลก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปรับโฉม “ตุ๊กตาสัตว์แก้บน” สายมูสู่วัสดุรักษ์โลก

Logo Thai PBS
ปรับโฉม “ตุ๊กตาสัตว์แก้บน” สายมูสู่วัสดุรักษ์โลก
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ไบโอเทค" จับมือเอกชนพัฒนานวัตกรรม ZERO POLLUTION ZEBRA ตุ๊กตาสัตว์แก้บนเอาใจสายมูรักษ์โลก ลดมลพิษทางอากาศ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

“ตุ๊กตาสัตว์แก้บน” หนึ่งในความเชื่อพื้นบ้านที่อยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน ใช้เพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรเกี่ยวกับ โชคลาภ การงาน ความรัก หรือ สุขภาพ หรือใช้เพื่อ “แก้บน” เมื่อสิ่งที่ร้องขอเป็นผลสำเร็จตามที่ได้บนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ ในบรรดาตุ๊กตาสัตว์แก้บนที่มีอยู่หลายชนิด

"ม้าลาย" ถือเป็นสัตว์ยอดนิยมอันดับต้นๆ ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์รูปม้าลายขนาดเล็กใหญ่ มักมีผู้นิยมนำไปตั้งถวายไว้ตามศาล และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

แต่ “ตุ๊กตาสัตว์แก้บน” กลับสร้างปัญหาด้านภูมิทัศน์ ทั้งภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือพื้นที่สาธารณะต่างๆ ยิ่งกว่านั้นยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ PM 2.5 ที่เกิดจากการนำซากตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์จำนวนมหาศาลไปย่อยสลายและทำลายทิ้ง

ต้นแบบตุ๊กตาสัตว์แก้บนรักษ์โลก

นายอิทธิพล พรหมฝาย ผู้จัดการโครงการเพื่อนสวนพฤกษ์ บอกว่า ปัญหาดังกล่าว ถือเป็นแรงบันดาลใจให้ริเริ่มโครงการเพื่อนสวนพฤกษ์ เพราะมั่นใจว่าจะต้องมีวิธีที่สามารถเปลี่ยนตุ๊กตาสัตว์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มปัญหามลพิษทางอากาศที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชาชน

เบื้องต้นศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับโครงการเพื่อนสวนพฤกษ์ และบริษัท เดนท์สุ ครีเอทีฟ ประเทศไทย ได้พัฒนาต้นแบบตุ๊กตาแก้บน “ZERO POLLUTION ZEBRA” ที่พัฒนาจากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรขึ้นมา

นายนัฐวุฒิ บุญยืน นักวิจัยทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร ไบโอเทค บอกว่า จุดเด่นของ ZERO POLLUTION ZEBRA คือสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นแร่ธาตุให้ดิน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้ต่อยอดโครงการสู่อุตสาหกรรมการผลิตตุ๊กตาสัตว์แก้บน และสินค้าอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ส่วนนายสุบรรณ โค้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท เดนท์สุ ครีเอทีฟ ประเทศไทย บอกว่า ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ZERO POLLUTION ZEBRA ถือเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น

เพื่อช่วยความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการถวายเครื่องสักการะให้ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศ ZERO POLLUTION ZEBRA ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจ กับผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นผลิตภัณฑ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง