อัปเดต 82 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อัปเดต 82 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่

การเมือง
6 มิ.ย. 66
17:01
417
Logo Thai PBS
อัปเดต 82 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่
สรุปรายชื่อ 82 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ รวมจำนวนสมาชิก 1,435,104 คน พรรคประชาธิปัตย์ มีจำนวนสมาชิก มากสุด 88,227 คน

วันนี้ (6 มิ.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยข้อมูลจาก สำนักกิจการพรรคการเมือง สรุปรายชื่อ พรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวมจำนวน 82 พรรคการเมือง รวมจำนวนสมาชิก 1,435,104 คน รวมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,530 คน รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 491 สาขา รวมจำนวนคณะกรรมการบริหาร 1,095 คน ณ วันที่ 6 มิ.ย.2566

ประกอบด้วย 

1. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (001)

 • หัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 88,227 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 21 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 269 ราย

2. พรรคประชากรไทย (ปชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (002)

 • หัวหน้าพรรค นายคณิศร สมมะลวน
 • รวมจำนวนสมาชิก 14,795 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 14 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

3. พรรคความหวังใหม่ (ควม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (013)

 • หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,631 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

4. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (022)

 • หัวหน้าพรรค นายวชิร ศุภรมย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 9,922 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

5. พรรคเพื่อไทย (พท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (034)

 • หัวหน้าพรรค นายชลน่าน ศรีแก้ว
 • รวมจำนวนสมาชิก 71,204 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 192 ราย

6. พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) (เดิมชื่อพรรคชาติพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (045)

 • หัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวนิช
 • รวมจำนวนสมาชิก 15,269 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย

7. พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (055)

 • หัวหน้าพรรค นายวราวุธ ศิลปอาชา
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,926 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 39 ราย

8. พรรคอนาคตไทย (อท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (056)

 • หัวหน้าพรรค นายประวัติ เทียนขุนทด
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,308 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

9. พรรคภูมิใจไทย (ภท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (063)

 • หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 • รวมจำนวนสมาชิก 62,733 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 76 ราย

10. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (076)

 • หัวหน้าพรรค นายสาวิทย์ แก้วหวาน
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,565 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

11. พรรคประชาสามัคคี (ปส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (091)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวสัตยาภรณ์ ยนต์นิยม รก.หัวหน้าพรรค
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,080 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

12. พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (109)

 • หัวหน้าพรรค นายสุรทิน พิจารณ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 41,045 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 20 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 36 ราย

13. พรรคพลังบูรพา (พบ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (112)

 • หัวหน้าพรรค นายเชาว์ มณีวงษ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 15,492 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

14. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (118)

 • หัวหน้าพรรค นายปรีดา บุญเพลิง
 • รวมจำนวนสมาชิก 18,818 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 15 ราย

15. พรรคพลังสหกรณ์ (พพส) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (122)

 • หัวหน้าพรรค นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง
 • รวมจำนวนสมาชิก 12,307 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

16. พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)

 • หัวหน้าพรรค นายสมยศ ลักษณะสมบูรณ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 17,610 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

17. พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (ถกชว) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)

 • หัวหน้าพรรค นางลลิตา สิริพัชรนันท์
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,482 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย

18. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) (เดิมชื่อพรรคโอกาสไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)

 • หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ อภิปุญญา
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,377 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 44 ราย

19. พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)

 • หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
 • รวมจำนวนสมาชิก 49,616 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 305 ราย

20. พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)

 • หัวหน้าพรรค นายศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,412 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

21. พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,932 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 44 ราย

22. พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)

 • หัวหน้าพรรค นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
 • รวมจำนวนสมาชิก 26,454 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

23. พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)

 • หัวหน้าพรรค นายบุญญา หลีเหลด
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,303 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย

24. พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)

 • หัวหน้าพรรค นายกิตติเดช เมืองอู่มงคล รก.หน.พรรค
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,805 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

25. พรรคช่วยชาติ (พชช.) (เดิมชื่อพรรคเพื่อชีวิตใหม่) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวนงนุช บัวใหญ่
 • รวมจำนวนสมาชิก 16,302 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

26. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)

 • หัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 • รวมจำนวนสมาชิก 52,447 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 139 ราย

27. พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)

 • หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
 • รวมจำนวนสมาชิก 34,446 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 22 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย

28. พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)

 • หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 13,397 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย

29. พรรคเส้นด้าย (สด.) (เดิมชื่อพรรคพลเมืองไทย ) ZENDAI PARTY (ZDP) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)

 • หัวหน้าพรรค นายคริส โปตระนันทน์
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,436 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย

30. พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)

 • หัวหน้าพรรค นายวิรัช วิฑูรย์เธียร
 • รวมจำนวนสมาชิก 16,775 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 25 ราย

31. พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)

 • หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,525 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

32. พรรคไทยธรรม (ทธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (178)

 • หัวหน้าพรรค นายอโณทัย ดวงดารา
 • รวมจำนวนสมาชิก 29,122 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 12 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

33. พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (180)

 • หัวหน้าพรรค นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์
 • รวมจำนวนสมาชิก 12,852 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 29 ราย

34. พรรครวมพลัง (รพ.) (เดิมชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (181)

 • หัวหน้าพรรค นายดนุช ตันเทอดทิตย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,914 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย

35. พรรคพลังไทรุ่งเรือง (พทร) (เดิมชื่อสยามพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (182)

 • หัวหน้าพรรค นายฮงค์ฑัย แซ่ตัน
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,670 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

36. พรรคไทยพร้อม (พทพ) (เดิมชื่อไทยพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (183)

 • หัวหน้าพรรค นายวิทยา อินาลา
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,101 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

37. พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (184)

 • หัวหน้าพรรค นายเอก จาดดำ
 • รวมจำนวนสมาชิก 17,763 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 31 ราย

38. พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.) (ชื่อเดิมพรรคพลังไทยรักไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (185)

 • หัวหน้าพรรค นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
 • รวมจำนวนสมาชิก 17,766 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย

39. พรรครวมแผ่นดิน (รผด.) (ชื่อเดิมพรรคพลังชาติไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (186)

 • หัวหน้าพรรค พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก
 • รวมจำนวนสมาชิก 22,747 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 18 ราย

40. พรรคประชาชาติ (ปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (187)

 • หัวหน้าพรรค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
 • รวมจำนวนสมาชิก 24,451 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

41. พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (188)

 • หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,676 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

42. พรรคคลองไทย (คล.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (189)

 • หัวหน้าพรรค นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 36,885 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 139 ราย

43. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (192)

 • หัวหน้าพรรค พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 • รวมจำนวนสมาชิก 59,995 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 209 ราย

44. พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (193)

 • หัวหน้าพรรค นายมนตรี สันติไชยกุล รก.หัวหน้าพรรค
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,946 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย

45. พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (198)

 • หัวหน้าพรรค นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,129 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

46. พรรคเป็นธรรม (ปธ.) (เดิมชื่อพรรคกลาง) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (203)

 • หัวหน้าพรรค นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
 • รวมจำนวนสมาชิก 9,362 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

47. พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (204)

 • หัวหน้าพรรค นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,298 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

48. พรรคประชาไทย (ปรชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (205)

 • หัวหน้าพรรค นายบุญยงค์ จันทร์แสง
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,262 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย

49. พรรคกรีน (กร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (206)

 • หัวหน้าพรรค นายพงศา ชูแนม
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,507 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย

50. พรรคสามัญชน (พ.สมช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (209)

 • หัวหน้าพรรค นายอาหามะ ลีเฮ็ง รักษาการหัวหน้า
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,174 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย

51. พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (211)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,024 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

52. พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (217)

 • หัวหน้าพรรค นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
 • รวมจำนวนสมาชิก 9,189 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 37 ราย

53. พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (218)

 • หัวหน้าพรรค นายเชวงศักดิ์ ใจคำ
 • รวมจำนวนสมาชิก 24,087 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 68 ราย

54. พรรคเส้นทางใหม่ (สทม.) (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (219)

 • หัวหน้าพรรค นายเมธี กาญวัฒนะกิจ
 • รวมจำนวนสมาชิก 6,065 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

55. พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (221)

 • หัวหน้าพรรค นายณัฐติพงษ์ วันทวี
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,998 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

56. พรรคกล้า (ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (222)

 • หัวหน้าพรรค นายจีระยุทธ วีรวงศ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 25,493 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 49 ราย

57. พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (ย.ศ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (224)

 • หัวหน้าพรรค นายเพ็ช ขันทอง
 • รวมจำนวนสมาชิก 21,598 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

58. พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (226)

 • หัวหน้าพรรค นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
 • รวมจำนวนสมาชิก 13,363 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 38 ราย

59. พรรคไทยสร้างไทย (ทสท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (227)

 • หัวหน้าพรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 65,331 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 73 ราย

60. พรรคมิติใหม่ (มต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (228)

 • หัวหน้าพรรค นายปรีชา ไข่แก้ว
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,984 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

61. พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (229)

 • หัวหน้าพรรค นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
 • รวมจำนวนสมาชิก 57,418 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 21 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 87 ราย

62. พรรคไทยสมาร์ท (ทสม) (เดิมชื่อพรรคมวลชนสยาม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (230)

 • หัวหน้าพรรค นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,909 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย

63. พรรคเพื่อประชาชน (พป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (231)

 • หัวหน้าพรรค นายสนั่น เจียรคุปต์
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,458 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

64. พรรคพลังสยาม (พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (232)

 • หัวหน้าพรรค นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,297 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

65. พรรคไทยภักดี (ทภด) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (234)

 • หัวหน้าพรรค นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
 • รวมจำนวนสมาชิก 17,691 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 53 ราย

66. พรรคแนวทางใหม่ (นทม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (235)

 • หัวหน้าพรรค นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 8,794 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 17 ราย

67. พรรคเสมอภาค (สมภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (236)

 • หัวหน้าพรรค นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 6,738 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

68. พรรคไทยชนะ (ทช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (237)

 • หัวหน้าพรรค นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
 • รวมจำนวนสมาชิก 7,774 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

69. พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (238)

 • หัวหน้าพรรค นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
 • รวมจำนวนสมาชิก 7,576 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

70. พรรคราษฎร์วิถี (รวถ) (เดิมชื่อเทิดไท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (240)

 • หัวหน้าพรรค นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 7,132 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

71. พรรคไทยเป็นหนึ่ง (ทปน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (241)

 • หัวหน้าพรรค นายศิระ อวยศิลป์
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,811 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

72.พรรคท้องที่ไทย (ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (242)

 • หัวหน้าพรรค นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล
 • รวมจำนวนสมาชิก 7,387 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

73. พรรคเปลี่ยนอนาคต (พปอ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (243)

 • หัวหน้าพรรค นายอัครนันท์ อริยศรีพงษ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,143 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

74.พรรคใหม่ (ม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (244)

 • หัวหน้าพรรค นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน
 • รวมจำนวนสมาชิก 4,370 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

75. พรรคแรงงานสร้างชาติ (รสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (245)

 • หัวหน้าพรรค นายมนัส โกศล
 • รวมจำนวนสมาชิก 4,500 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

76. พรรคไทยก้าวหน้า (ทกน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (246)

 • หัวหน้าพรรค นายวัชรพล บุษมงคล
 • รวมจำนวนสมาชิก 4,012 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

77. พรรคพลัง (พ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (247)

 • หัวหน้าพรรค นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง
 • รวมจำนวนสมาชิก 2,596 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย

78. พรรคสยามพล (สย.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (248)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวจารุจันทร์ ยะสุตา รักษาการหัวหน้า
 • รวมจำนวนสมาชิก 1,938 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

79. พรรคชาติรุ่งเรือง (ชรร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (249)

 • หัวหน้าพรรค นางพิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน
 • รวมจำนวนสมาชิก 3,297 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย

80. พรรครวมใจไทย (ร.จ.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (250)

 • หัวหน้าพรรค นายบุญรวี ยมจินดา
 • รวมจำนวนสมาชิก 2,894 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

81. พรรคสัมมาธิปไตย (สธต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (251)

 • หัวหน้าพรรค นายใจเพชร กล้าจน
 • รวมจำนวนสมาชิก 4,878 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย

82. พรรคเปลี่ยน (ป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (252)

 • หัวหน้าพรรค นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 3,098 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

อ่านข่าวอื่น : 

เลือกตั้ง2566 : เปิดรายชื่อ ว่าที่ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน

กกต.แจงปมพรรคเล็กจ่อฟ้อง ยันคิดคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อถูกต้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง